Yhteistyö ja vuorovaikutus

 

Tätä se meillä tarkoittaa.

Pyrimme viestinnässämme ja kaikessa toiminnassamme yhteistyön ja vuorovaikutusten edistämiseen asiakkaidemme ja sidosryhmiemme kanssa: vaikuttava ja valmentava valvonta ei muuten onnistu.

 

 

Näin sitä mittaamme.

 

Kansalaisille suunnatun Luottamus&Maine-tutkimuksen vuorovaikutus-dimensio

 

 

 

Tukesin tavoitteena on vahvistaa rohkealla asiakaslähtöisellä viestinnällä mielikuvaa Tukesista helposti lähestyttävänä, yhdenvertaista ja oikeudenmukaista yhteiskuntaa rakentavana viranomaisena. Olemme pyrkineet toiminnassamme erityisesti vuorovaikutuksen lisäämiseen sidosryhmien kanssa esimerkiksi valmentavan valvonnan ajatuksen kautta. 

Tukesin sidosryhmiä karkeasti jaoteltuna:

  • Kansalaiset
  • Ministeriöt
  • Muut viranomaiset
  • Kansainväliset yhteistyötahot
  • Etujärjestöt
  • Yritykset
  • Tutkimus ja opetus
  • Media 

Vuorovaikutuksen lisäämiseen on erilaisia tapoja, esimerkiksi erilaiset yhteistyöfoorumit, joista tämän osion case-esimerkitkin kertovat. Kehitämme yhteistyötä ja vuorovaikutusta sidosryhmiemme kanssa jatkuvasti. 

Viime vuonna esimerkiksi FINAS-akkreditointipalvelu kehitti yhteistyötä lainsäädännön toteutuksesta vastaavien viranomaisten kanssa. Yhteistyöllä lisätään ymmärrystä akkreditoinnin menettelyistä ja lainsäädännön tulkinnasta. Yhteistyö varmistaa lisäksi toimijoille selkeän ja tasapuolisen palvelun pätevyyden arvioinnin osalta. Päivitimme FINASissa mm. viime vuonna viranomaisyhteistyön periaatteet yhteen kokoavaa julkaisuamme ja järjestimme viranomaisyhteistyökumppaneillemme tiedotustilaisuuden, johon osallistui 60 henkilöä.

Uskomme, että luottamus rakentuu jokaisessa kohtaamisessa asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa. Yhteistyöllä kasvatamme ymmärrystä turvallisuudesta huolehtimisen merkityksestä niin yksilön arjessa kuin yhteiskunnassa. 

Jatkamme vuorovaikutukseen panostamista tulevina vuosina – ihmiseltä ihmiselle. 

Mittaamme vuorovaikutuksen ja yhteistyön kehittämistä suurelle yleisölle suunnatulla Luottamus&Maine-tutkimuksella, jonka vuorovaikutus-dimensiota tarkastellaan tämän tavoitteen yhteydessä. Tukesissa tehdään säännöllisesti mm. asiakas- ja sidosryhmäkyselyitä. Niitä ei vielä otettu mittariksi tähän raporttiin, sillä haluamme pohtia tarkkaan, mitä osia niistä tarkastellaan vastuullisuusraportissa.

Vuorovaikutus-dimensio oli ensimmäistä kertaa hyvällä tasolla eli yli 3,5.

Vuorovaikutuksen edistäminen -mittarin tulokset asteikolla 1-5 vuosilta 2018 (3,50), 2019 (3,49), 2020 (3,46) ja 2021 (3,58). Lähde: Luottamus&Maine-tutkimus.

 

Case: Ilotuliteviestinnän verkosto lisää vuoropuhelua alan eri toimijoiden kesken

Ilotuliteviestinnän verkoston tehtävänä on kehittää yhdessä ilotulitealan eri toimijoiden ja turvallisuusviranomaisten kanssa ilotulitteista tehtävää viestintää. Tukes on ollut aloitteellinen verkoston perustamisessa, ja tavoitteena on ollut lisätä vuoropuhelua alan eri toimijoiden kesken. 

Viestinnällinen yhteistyö keskittyy erityisesti uuden vuoden ympärillä tehtäviin yhteisiin viestinnällisiin kampanjoihin, joiden tavoitteena on lisätä kuluttajien tietoa ilotulitteiden turvallisesta ja vastuullisesta käytöstä. Vuonna 2021 verkoston yhteinen viestintä keskittyi teeman ”Fiksua uutta vuotta” ympärille. Viestinnän tavoitteena oli nostaa esille sekä ympäristöön esimerkiksi meluun ja ilmanlaatuun liittyviä näkökulmia että turvallisuuteen liittyviä viestejä. Kampanjan mediaosumia kertyi yhteensä 113 kappaletta. 

Viestintäverkoston toiminnassa oli vuonna 2021 mukana edustajia seuraavista organisaatioista: sisäministeriö, Finanssiala ry, Helsingin kaupungin pelastuslaitos, Pelastusopisto, Tulli, Suomen ilotulitus, HUS ja Pyro ja ilotulitustaiteen edistämisyhdistys ry.

Kolme henkilöä neuvotteluhuoneessa, taustalla näyttö.

 

Case: Viranomaisyhteistyön tiivistäminen – tavoitteena sujuvammat palvelut 

FSTV on lempinimi Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea), Säteilyturvakeskus (STUK), Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) vuonna 2020 aloittamalle yhteiskehittämisen kokonaisuudelle. Yhteistyön tavoitteena on lisätä viranomaistyön vaikuttavuutta ja asiakaslähtöisyyttä ja sitä kautta edistää yhteiskuntamme turvallisuutta entistä tehokkaammin. 

Teemme yhteistyötä erityisesti valvonnan, viestinnän, digitaalisten palveluiden ja tiedonhallinnan sekä johtamisen ja laatu- ja kehitystoiminnan alueilla. Olemme esimerkiksi pohtineet ja kehittäneet yhdessä etävalvontaan liittyviä käytäntöjä, keskustelleet strategisista kysymyksistä, tunnistaneet yhteisiä osaamisen kehittämisen alueita sekä digitalisaatioon liittyviä yhteiskehittämisen kohteita. Yhteistyö ja -kehittämismahdollisuuksia on paljon ja siksi FSTV-yhteistyö poikkileikkaa monia toimintoja. Yhteistyön tavat ovat myös moninaisia, yhteiskehittämisen lisäksi esimerkiksi jaamme osaamistamme toisillemme, viestimme yhdessä, mietimme strategisempia kokonaisuuksia ja auditoimme toistemme toimintatapoja. Vaikuttavuus syntyy monenlaisen yhteistyön kautta. Yhdessä pyrimme entistä parempaan vaikuttavuuteen eli osaltamme edistämään turvallisempaa ja hyvinvoivaa Suomea.

Ihmisiä toimistoympäristössä.