VARO-rekisteri

Tukesin VARO-rekisteriin kerätään tietoa mm. vaarallisiin kemikaaleihin, painelaitteisiin, kaivoksiin, sähkölaitteistoihin ja -laitteisiin sekä hisseihin liittyvistä onnettomuuksista. 

Linkki rekisteriin