Hyppää sisältöön

Liikelahjoissa paljon puutteita

Mediatiedote
21.2.2019 10.38
Tiedote

Liikelahjoista löytyi paljon puutteita pohjoismaisena yhteistyönä toteutetussa valvontaprojektissa. Tuotteista löytyi esimerkiksi liikaa haitallisia aineita, joiden käyttöä on rajoitettu EU:ssa tai maailmanlaajuisesti. Puutteita oli myös merkinnöissä ja asiakirjoissa. Projektiin osallistuivat Norja, Ruotsi, Tanska, Islanti ja Suomi.

Valvontaprojektissa selvitettiin erityisesti liikelahjojen sisältämiä haitallisia aineita

Liikelahjojen vaatimustenmukaisuutta koskevassa valvontaprojektissa tutkittiin Pohjoismaissa yhteensä 246 tuotetta. Tuotteista testattiin niiden sisältämiä kemikaaleja, joiden rajoituksista säädetään useissa eri lainsäädännöissä. Tuotteista löydettiin mm. maailmanlaajuisesti rajoitettuja pysyviä, kaukokulkeutuvia ja ympäristölle haitallisia orgaanisia yhdisteitä. Tutkituista tuotteista 63 todettiin vaatimustenvastaiseksi. Eniten vaatimustenvastaisia tuotteita oli sähkölaitteissa ja pehmeissä muovituotteissa. Lisäksi useiden tuotteiden merkinnöissä ja asiakirjoissa oli puutteita.

Tukes löysi sähkölaitteista lyijyä

Suomessa Tukes tutki liikelahjaprojektissa yhteensä 38 tuotetta, joista 9 oli koruja, 13 sähkölaitteita, 11 akkuja ja 5 kierrätysmateriaaleista valmistettuja tekstiilejä. Tutkitut sähkölaitteet olivat pääasiassa pieniä kaiuttimia, joiden mukana oli mm. usb-kaapeleita, joissa on aiemmin ollut ongelmia. Myös kaiuttimien akut testattiin. Tukesin tutkimista tuotteista puutteita löytyi vain sähkölaitteista. Kuudesta sähkölaitteesta löytyi liikaa lyijyä.  Tukes tarkisti sähkölaitteista myös erilliskeräysmerkinnän, joka löytyi asianmukaisesti useimmista tuotteista.

– Liikelahjoja myyvät yritykset suhtautuivat valvontaprojektiin myönteisesti. Useat toimijat lopettivat vaatimustenvastaisten tuotteiden myynnin ja markkinoinnin vapaaehtoisesti. Olemme Tukesista olleet yhteydessä yrityksiin myös merkintäpuutteiden korjaamiseksi, kertoo ylitarkastaja Tiia Salamäki.

Liikelahjoista puuttui yhteystietoja

Useista tuotteista puuttui valmistajan tai EU-maahantuojan yhteystiedot. Liikelahjoja omalla logollaan jakelevan yrityksen on hyvä varmistaa, että tuotteessa tai sen pakkauksessa on valmistajan ja maahantuojan nimi ja yhteystiedot. Jos tuotteessa on vain markkinoivan yrityksen merkki tai nimi, se ottaa kantaakseen valmistajan vastuut ja velvollisuudet.

Yrityksillä on velvollisuus kertoa esineiden sisältämistä SVHC-aineista

Projektissa selvitettiin myös tekstiilien erityistä huolta aiheuttavia aineita (SVHC-aineet) ja yritysten tietämystä SVHC-aineisiin liittyvistä velvoitteista. Tekstiileistä ei löytynyt SVHC-aineita, mutta yrityksillä on kehitettävää kemikaalitiedon hallinnassa. Yrityksille on projektin aikana annettu neuvontaa esineitä koskevista SVHC-aineisiin liittyvistä vaatimuksista.

Pohjoismaiden yhteinen englanninkielinen loppuraportti julkaistaan kevään 2019 aikana myös Tukesin verkkosivuilla.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Tiia Salamäki, p. 029 5052 632, 
Ylitarkastaja Kati Suomalainen p. 029 5052 015
[email protected]

Linkkejä:

Nordic enforcement of give-away products

Vaaralliset aineet sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Sähkölaitteiden vaatimuksia - akut ja paristot

Kemikaalit koruissa ja kelloissa

Kysy tuotteiden kemikaaleista

Kemikaalit: CLP, REACH, pesuaineet, POP, VOC