Hyppää sisältöön

Luvattomille biosidivalmisteille annettu markkinointikieltoja

Mediatiedote
Julkaisuajankohta 2.10.2018 9.22
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on löytänyt Suomen markkinoilta biosidivalmisteita ja biosidilla käsiteltyjä esineitä, joissa on käytetty luvattomia tehoaineita. Tukes on antanut yhteensä 26 tällaiselle valmisteelle markkinointikiellon vuosina 2017–2018. Tukesin valvonnan kohteena on ollut pääasiassa puunsuojakäyttöön tai hyönteisten torjuntaan tarkoitettuja valmisteita.

Biosidit voivat sisältää haitallisia tehoaineita

Biosideja, eli eliöntorjunta-aineita, käytetään ihmisten ja eläinten terveydelle tai ihmisten toiminnoille haitallisten eliöiden torjunnassa, esimerkiksi desinfiointiaineissa. Biosidivalmisteen pakkausmerkinnöissä ja biosidilla käsitellyssä tuotteessa on mainittava biosidisten tehoaineiden nimet ja tehoaineiden ominaisuudet, sillä useilla tehoaineilla on haitallisia ominaisuuksia, kuten ihon herkistyminen tai silmä-ärsytys.

Tukesin valvonnassa on havaittu, että tuotteen sisältämän biosiditehoaineen nimeä ja sen ominaisuuksia ei ole aina merkitty näkyviin. Tukes puuttuu valvonnassaan tällaisiin tapauksiin ja kehottaa korjaamaan puutteet ja tuotteiden markkinoille tuominen voidaan kieltää. Markkinointikiellon saaneet biosidivalmisteet löytyvät Tukesin rekisteristä.

Koska biosidit ovat myrkyllisiä torjuttaville eliöille, ne voivat ympäristöön päästessään olla haitallisia myös muille eliöille ja käyttötilanteessa aiheuttaa vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle. Osa biosideista voi kertyä ympäristöön tai kulkeutua maaperästä vesistöihin.

Biosidejä ovat esimerkiksi:

• ihon, pintojen ja juomaveden desinfiointiaineet
• tuholaistorjunta-aineet, kuten jyrsijämyrkyt ja hyönteismyrkyt
• teollisuudessa ja teollisuustuotteissa käytettävät säilytys- ja puunsuoja-aineet
• biosidia sisältävät veneenpohjamaalit eli kiinnittymisenestoaineet.   

Biosidivalmisteet tarvitsevat myyntiluvan

Biosidivalmisteet tarvitsevat myyntiluvan Suomen markkinoille. Lupien käsittelyssä selvitetään mm. valmisteen käyttötarkoitus, soveltuvuus käyttötarkoitukseen sekä käytöstä aiheutuvat terveys- ja ympäristöriskit. Jos biosidivalmisteelta puuttuu lupa, eli hyväksyntä Suomen markkinoille, voi kyseessä olla valmiste, jonka tehoainetta ei enää pitäisi olla käytössä tai valmisteelta puuttuu siltä vaadittu riskinarvio ja kunnollinen käyttöohje.

Myös biosideja sisältävät esineet saattavat olla luvanvaraisia

Myös esineet tai tuotteet saattavat olla biosideilla käsiteltyjä.  Joissakin tapauksissa biosidikäsittelyn katsotaan liittyvän esineen varsinaiseen käyttötarkoitukseen ja silloin myös käsitelty esine tarvitsee biosidivalmisteen luvan. Esimerkki tällaisesta on vaikkapa torjunta-aineella käsitelty hyttysverkko.

Mistä tunnistat biosidilla käsitellyn esineen?

Biosidilla käsitellyssä esineessä voi olla esimerkiksi seuraavia myyntiväittämiä:

• hajuja syövä käsittely 
• homesuojattu
• käsitelty hajunsuojalla
• ehkäisee pahaa hajua
• hygieeninen
• antibakteerinen
• hyönteissuojakäsitelty.

Kun tällaisia väittämiä esitetään jostain esineestä tai tuotteesta, sen merkinnöistä pitää löytyä:

• maininta siitä, että käsitelty esine (tuote) sisältää biosidivalmistetta 
• tieto siitä, mikä biosidiominaisuus käsittelyyn liittyy
• biosiditehoaineiden nimet 
• asiaankuuluvat käyttöohjeet ja varotoimenpiteet, jotka johtuvat biosidivalmisteista, joilla esine on käsitelty.

Kysy myyjältä esineen tai tuotteen sisältämistä biosideista!

Kuluttajalla on oikeus saada tietoja esineiden ja tuotteiden sisältämistä biosideista. Yrityksen velvollisuus on kertoa niistä kuluttajan pyynnöstä 45 vrk kuluessa. Tämä koskee kaikkia käsiteltyjä esineitä, riippumatta käytettyjen biosiditehoaineiden haitallisuudesta.

Lisätietoja: ylitarkastaja Päivi Karnani, p. 029 5052 076,  [email protected]

Biosidit
 
Sivun alkuun