Hyppää sisältöön

Maastopyöräilyä turvallisesti: huolehdi, että reitit sekä välineet ovat kunnossa ja asiakkaat saavat opastusta

1.4.2019 10.00
Tiedote

Maastopyöräilyreitit sopivat tarkoitukseensa ja asiakkaita opastetaan riittävästi. Lisäksi maastopyöräilyä tarjoavat toimijat ovat varmistuneet palvelun turvallisuudesta. Tiedot käyvät ilmi Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) vuonna 2018 tekemästä valvontaprojektista.

Maastopyöräilyn yleisimpiä riskejä ovat kaatumiset ja välinerikot. Vaaraa voi aiheutua myös reittien sopimattomuudesta maastopyöräilyyn tai muuttuvista olosuhteista.

- Maastopyöräilyn suosio on kasvussa ja vuokrapyörien kysyntä on lisääntynyt. Pyöräilijät suuntaavat maastoon yleensä omatoimisesti joko omilla tai vuokraamon pyörillä. Opastettuina retkinä maastopyöräilyä järjestetään toistaiseksi vähän, taustoittaa ylitarkastaja Aleksi Latvala.

Projektissa Tukes teki yhdeksän turvallisuusjohtamistarkastusta. Tarkoituksena oli selvittää, miten maastopyöräilyreittien ylläpitäjät, välinevuokraajat ja ohjelmapalveluiden tuottajat ovat varmistaneet palvelunsa turvallisuuden. Lain mukaan vastuu palvelun turvallisuudesta on palveluntarjoajalla, esimerkiksi yrityksellä. Tarkastukset kohdistuivat Pohjois-Suomen kansallispuistojen palveluntarjoajiin. Lisäksi tarkastettiin kaksi Etelä-Suomen kohdetta, joissa on tarjolla haastavampaa ja teknisempää maastopyöräilyä. Näissä paikoissa reitit on erikseen suunniteltu ja muokattu nimenomaan maastopyöräilylle ja alamäkipyöräilylle.

Projektissa laadittiin myös ohjeistusta, jonka avulla maastopyöräilyn tarjoajat voivat edelleen parantaa palvelun turvallisuutta.

Valmiit reittipohjat ja vuokrapyörät sopivat vasta-alkajillekin

Kansallispuistojen maastopyöräilyreitit sijaitsevat valtaosin jo olemassa olevilla valmiilla reittipohjilla. Reittipohjat ovat leveitä ja retkeilyyn tarkoitettuja ja niillä on helppoa ja turvallista tutustua maastopyöräilyyn.

- Reiteille suuntaavien on hyvä ottaa selvää reiteistä ja niiden vaativuusasteista jo ennakkoon. Lisäksi mukaan kannattaa ottaa ainakin kartta, vaihtovaatetta, evästä ja pyörän varaosia, Latvala sanoo.

Vuokraamot ovat valinneet pyörät ominaisuuksien ja käyttötarkoituksen mukaan. Vuokraamot perehdyttävät asiakkaat pyörien käyttöön ja kiinnittävät erityistä huomiota sähköavusteisten pyörien käytön opastamiseen.

Tukesin suosituksia maastopyöräreittien ylläpitäjille

 • Tunnista maastopyöräilyyn tarkoitettujen reittien vaaranpaikat ja tee riskinarvio. Ota huomioon reitin käyttöaika, kohderyhmä, rakenteet, reitin monikäyttö, reitin erottuvuus maastosta, opastaminen ja muuttuvista olosuhteista aiheutuvat vaarat.
 • Tee reiteistä tarvittaessa turvallisuusasiakirja. Koko alueen reitistö kannattaa sisällyttää samaan turvallisuusasiakirjaan.
 • Laadi suunnitelma reittien ylläpidosta ja huollosta. Pidä kirjaa tehdyistä toimenpiteistä.
 • Tarjoa reiteistä riittävästi tietoa sekä ennakkoon että reittien varrella. Laadi reiteistä vaativuusluokittelut ja reittikuvaukset, jotta asiakas pystyy valitsemaan itselleen sopivan reitin.
 • Lisää paikannustietoa maastoon esimerkiksi taukopaikoille ja risteyksiin avun hälyttämistä varten.
 • Lue lisää reittien suunnittelusta, merkinnästä, turvallisuudesta sekä paikannustiedosta www.reittimerkinnat.fi.

Tukesin suosituksia välinevuokraamoille ja ohjelmapalvelujen tarjoajille

 • Laadi maastopyöräilyn ohjelmapalvelusta turvallisuusasiakirja, jos palvelun riski ei ole vähäinen.
 • Työntekijöiden on tunnettava alueen reitit ja vuokrattavat pyörät.
 • Seuraa vuokrattavien pyörien sekä muiden välineiden kuntoa säännöllisesti. Noudata ylläpidossa huoltosuunnitelmaa sekä kirjaa tehdyt huollot.
 • Ota selvää asiakkaiden kyvyistä ja taitotasosta ja ohjaa heidät soveltuville reitille.
 • Anna pyörien käyttöön riittävät ohjeet ongelmatilanteita ja avun hälyttämistä varten. Kiinnitä erityistä huomiota sähköavusteisen pyörän avustuksen käytön opastukseen eri tilanteissa.
 • Varmistu, että asiakkaat käyttävät kypärää ja muita tarvittavia suojaimia. Erityisesti talvipyöräilyssä tulee varmistua riittävästä vaatetuksesta.
 • Anna vuokrapyörien mukaan pieni korjaussarja tai varaosia pyörän rikkoutumisen varalta. Vaikkei asiakas itse osaisi korjata pyörää, niin joku muu reitillä oleva saattaa osata auttaa. Soittokello ja lamppu saattavat olla tarpeellisia myös maastopyöräilyssä olosuhteista riippuen.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Aleksi Latvala p. 029 5052 091

Ylitarkastaja Petteri Mustonen p. 029 5052 099

sähköposti: [email protected]