Hyppää sisältöön

Neonikotinoideja korvataan öljykasvien kasvinsuojelussa

Mediatiedote
Julkaisuajankohta 3.12.2018 15.37
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on myöntänyt poikkeusluvat kevätöljykasvien ja sokerijuurikkaan kasvinsuojeluun. Tukes myönsi poikkeusluvan kevätrypsin ja -rapsin siementen teolliseen peittaukseen Buteo Start FS 480 -valmisteelle. Neonikotinoideja sisältäville valmisteille ei annettu poikkeuslupia öljykasvien kasvinsuojeluun ensi kasvukaudeksi. Sen sijaan neonikotinoideja sisältävillä valmisteilla peitattujen sokerijuurikkaan siementen kylvöön Tukes myönsi poikkeusluvat.

Kevätrypsin ja -rapsin siementen teolliseen peittaukseen on kasvukaudella 2019 lupa käyttää Buteo Start FS 480 -nimistä valmistetta. Valmiste sisältää tehoaineena flupyridifuronia, ja se on pölyttäville hyönteisille haitattomampaa kuin EU:ssa rajoitetut neonikotinoidit. Tukes ei hyväksynyt samaan käyttötarkoitukseen haettuja EU:ssa rajoitettuja neonikotinoideja sisältäviä valmisteita. Poikkeuslupa annettiin kevätöljykasvien kirppatuhojen torjumiseksi, koska käytettävissä ei ole muita tehokkaita torjuntavaihtoehtoja.  

Tukes antoi poikkeusluvat myös peitatun sokerijuurikkaan siemenen kylvöön. Sokerijuurikkaan siemenet on peitattu toisessa EU-maassa Cruiser 600 FS SB, Gaucho WS 70 tai Poncho Beta -valmisteilla, jotka sisältävät tehoaineenaan EU:ssa rajoitettuja neonikotinoideja tiametoksaamia, klotianidiinia ja imidaklopridia. Lisäksi Poncho Beta -valmiste sisältää beta-syflutriinia. Pölyttäjät eivät altistu neonikotinoideille, koska sokerijuurikas on kaksivuotinen kasvi, joka ei ennen sadonkorjuuta kuki eikä siis houkuttele pölyttäjiä. Lisäksi sokerijuurikasta seuraa viljelykierrossa kasvi, joka ei ole pölyttäjiä houkutteleva.

Poikkeusluvat mahdollistavat kevätöljykasvien ja sokerin tuotannon jatkumisen

Kevätöljykasveilla kirpat voivat vahingoittaa kasvustoja jopa siinä määrin, että vain vähäinen osa siemenistä kehittyy taimiasteelle. Nyt myönnetty poikkeuslupa mahdollistaa kotimaisen öljykasviviljelyn, kasviöljyjen tuotannon ja valkuaisrehun saatavuuden.

Suomessa lähes koko öljykasvien viljely perustuu pohjoisten olojemme vuoksi kevätkylvöisiin lajeihin, jotka ovat syyskylvöisiä alttiimpia kirppatuhoille. Kevätkylvöisten öljykasvien viljely Suomen olosuhteissa ilman tehokasta keinoa torjua kirppoja on lähes mahdotonta, koska ilman peittausta vain pieni osa siemenistä kehittyy taimiasteille.

Sokerijuurikkaan peittauksella estetään luteiden, kirppojen, juurikaskärpäsen ja juurikashyppyhäntäisten, sokkojuoksiaisten, juurimatojen ja tuhatjalkaisten aiheuttamat tuhot. Kotimaisen sokerin tuotannon lisäksi sokerijuurikkaasta saadaan jalostuksen sivutuotteena melassia ja juurikasleikettä kotieläinten rehuseoksiin. Suomessa on yksi sokerijuurikasta jalostava tehdas, jonka tuotanto kattaa noin 40 prosenttia Suomen sokerin kulutuksesta.

Ennen poikkeuslupien myöntämistä Tukes keskusteli asiasta muun muassa maa- ja metsätalousministeriön sekä ympäristöministeriön edustajien kanssa.

Lisätietoja:

Neonikotinoidien käyttö rajoitetaan kasvihuoneisiin (tiedote 27.4.2018)

ylitarkastaja Marja Suonpää, p. 029 5052 092

johtaja Tiina Putkonen, p. 029 5052 959

sähköpostit muotoa: [email protected]

 
Sivun alkuun