Hyppää sisältöön

Sukelluspullojen täyttöpaikoissa turvallisuuspuutteita

26.5.2020 8.00
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) teki valvontakäyntejä sukelluspullojen ja värikuula-aseiden painepullojen täyttöpaikkoihin vuosien 2019 ja 2020 aikana. Valvontakäynneillä haluttiin selvittää kuinka sukelluspullojen ja värikuula-aseiden täyttöpaikoissa on otettu huomioon lainsäädännön vaatimukset ja Tukesin ohjeistus. Tukes havaitsi täyttöpaikkojen turvallisuudessa paljon puutteita.

Valvontakäynneillä havaitut puutteet

Valvontakäynneillä Tukes huomasi seuraavia puutteita:
– Tarkastuslaitoksen suorittama täyttöpaikan arviointi oli tekemättä.
– Täyttöpaikalla ei ollut sen toiminnasta ja turvallisuudesta vastaavaa henkilöä.
– Paineen purkautumissuuntaa ei ollut selvitetty.
– Pullojen merkinnöissä oli puutteita.
– Pulloja säilytettiin ilman riittävää tuentaa. Muutamissa paikoissa pullo ei ollut tukevasti kiinnitettynä paikalleen täytön aikana ja täyttöletkuista puuttuivat suojavaijerit ja letkurikkoventtiilit irtoamisen ja katkeamisen varalta.

Suuripaineisten sukelluspullojen täyttämiseen sisältyy vakavia paineesta aiheutuvia vaaroja. Täyttöletkun tai pulloventtiilin irtoaminen kesken täytön on hengenvaarallista täyttöä tekevälle henkilölle. Pullo saattaa sinkoilla tai pullosta purkautuva paine saattaa aiheuttaa esineiden sinkoamista täyttötilassa.

Tukes on velvoittanut täyttöpaikkoja korjaamaan havaitut puutteet.

Täyttöpaikan turvallisuutta varmistavat tarkastukset

Täyttöpaikan on huolehdittava turvallisuutta varmistavien tarkastusten teettämisestä. Tarkastuslaitos tarkastaa sukelluspullojen täyttöpaikan ennen sen käyttöönottoa ja sen jälkeen vähintään kuuden vuoden välein. Täyttöpaikan tarkastuksessa tarkastetaan sijoituksen turvallisuus, täyttölaitteiston vaatimustenmukaisuus ja täyttäjien pätevyys. Tarkastuslaitos antaa tarkastuksesta pöytäkirjan täyttöpaikalle. Siirrettävien täyttökompressorien turvallisuus varmistetaan täyttöpaikan tarkastuksen yhteydessä.

Painelaitteen omistaja/haltija on aina vastuussa pullojen täyttöpaikasta huolimatta siitä, että tarkastuslaitos on sen tarkastanut. Täyttöpaikan painelaitteiden ja muiden laitteiden kunnossapitovastuu on myös omistajan/haltijan vastuulla. Täyttöpaikan yleinen siisteys omalta osaltaan varmistaa täyttötoiminnan turvallisuutta sekä ennalta ehkäisee vaaratilanteiden syntyä

 Sijoituksen turvallisuus

Täyttöpaikka on sijoitettava siten, että mahdollinen paineen purkautuminen, tulipalo tai käyttöhäiriö aiheuttaa mahdollisimman vähän vaaraa ympäröiville tiloille ja rakenteille. Paineen on purkauduttava vähäisimmän vaaran aiheuttavaan suuntaan.

Muutama vuosi sitten tapahtuneessa sukellusliikkeen onnettomuudessa paine purkautui liikkeen asiakastiloihin ja viereiselle kadulle. Ikkunalasien sirpaleet lisäsivät kadun suuntaan tapahtuneen paineen purkautumisen vaarallisuutta. Lisäksi liikkeen yläpuoliset asuinhuoneistot ja talon rakenteet olisivat saattaneet vaurioitua.

Tukes on julkaissut täyttöpaikkojen turvallisuutta koskevaa ohjeistusta verkkosivuilla: Painelaitteet/täyttöpaikat ja Seoskaasun vaatimukset täyttöpaikassa.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Jari Rintamaa, p. 029 5052 115
Ylitarkastaja Johanna Soppela, p. 029 5052 585
sähköpostit muotoa: [email protected]

Kuvia sukelluspullojen täyttöpaikoilta
kuvaaja Jari Rintamaa.

kuvassa sukelluspulloja säilytetään väärin

Kuva 1: Esimerkki, miten ei tule säilyttää pulloja.

Kuvassa sukelluspullot on tuettu ja kiinnitetty oikein.

Kuva 2: Pullot on kiinnitetty asianmukaisesti.

Kuvassa on vaaratilanne, koska sukelluspulloa ei ole kiinnitetty täytön aikana

Kuva 3: Tässä on selkeä vaaratilanne: pullo ei ole kiinnitettynä täytön aikana.