Hyppää sisältöön

Tukes pyrkii selkiyttämään pesuaineiden irtomyynnin edellytyksiä

Tukes
14.2.2017 8.26
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) haluaa selkiyttää pyykinpesuaineiden ja kovien pintojen pesu- ja puhdistusaineiden irtomyyntiä koskevia edellytyksiä EU:n alueella. Tukes on toimittanut Euroopan komissioon kirjalliset kommentit pesuaineiden irtomyynnin ongelmakohdista.

Pyykinpesuaineiden ja kovien pintojen pesu- ja puhdistusaineiden irtomyyntiin ei ole yhtenäistä viranomaislinjaa EU:ssa, vaikka EU-lainsäädäntö on sama kaikissa jäsenmaissa. Koska EU-lainsäädäntö ei tältä osin ole riittävän selkeä, eri jäsenmaissa on erilaisia käytäntöjä pesuaineiden irtomyynnissä.  Tukes on pyrkinyt edistämään asian käsittelyä jo pitkään.

Viimeksi asiaa käsiteltiin EU-tasolla joulukuussa 2016, kun Euroopan komission edustajat ja EU:n pesuaineasetuksen täytäntöönpanosta vastaavat jäsenmaiden toimivaltaiset viranomaiset (EU:n pesuainetyöryhmä) kokoontuivat. Tuolloin komissio pyysi Tukesilta kommentit asioista, jotka Tukes katsoo ongelmallisiksi irtomyynnin sääntelyssä.

Tukes tuo komissioon toimittamissaan kommenteissa esiin tarpeen selkiyttää mm. seuraavia asioita:

  • mitä tarkoitetaan, kun puhutaan pesuaineen irtomyynnistä
  • mitä EU:n pesuaineasetuksessa tarkoitetaan kuluttajalle myytäväksi saattamisella (engl. put up for sale to the consumer)
  • miten huolehditaan jakelijan pakkausmerkintöjä koskevasta vastuusta pesuaineen irtomyynnissä.

EU:n pesuaineasetuksessa ei mainita irtomyyntiä lainkaan. Lainsäädäntö edellyttää, että kuluttajille myytävissä pesuainepakkauksissa on aina oltava myyntivaiheessa merkinnät muun muassa koostumuksesta (mukaan luettuina mahdollisesti allergiaa aiheuttavat hajusteet ja säilöntäaineet), pesuaineen turvallisesta käytöstä ja pyykinpesuaineiden ja konetiskiaineiden annostelusta.

Asetus ei kuitenkaan rajoita mahdollisuutta pakata ja merkitä pesuaineita toimitusketjussa uudelleen myös vähittäismyymälässä, jos kaikki lainsäädännön velvoitteet täytetään. Lainsäädännössä ei täsmennetä, miten velvoitteet ovat käytännössä toteutettavissa tai mitä sallitut irtomyyntijärjestelyt voisivat olla. Sen vuoksi yhtenäisiä ohjeistuksia EU-tasolla tarvitaan.

Jälkikäteisarviointi käynnistyy tänä vuonna

Euroopan komissio toteuttaa EU:n pesuaineasetuksen jälkikäteisarvioinnin, jonka se on suunnitellut saavansa päätökseen vuoden loppuun mennessä. Jälkikäteisarviointi on osa käynnissä olevaa laajempaa kokonaisuutta, jossa tarkastellaan EU-kemikaalilainsäädännön toimivuutta.

Tukesin komissiolle toimittamat kommentit otetaan huomioon pesuaineasetuksen arvioinnissa ja pesuainetyöryhmässä käytävässä jatkokeskustelussa.

Pesuaineiden merkinnöistä säännellään EU:n pesuaineasetuksen lisäksi myös kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskevassa CLP-asetuksessa. CLP-asetus asettaa velvoitteita paitsi vaaralliseksi luokiteltujen pesuaineiden myös vaaralliseksi luokiteltuja aineita sisältävien pesuaineiden merkintöihin.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Suvi Raitala, puh. 029 5052 181 (oikeudelliset kysymykset)

Ylitarkastaja Sari Tuhkunen, puh. 029 5052 050

sähköposti: [email protected]