Hyppää sisältöön

Tukesilta poikkeuslupa kevätöljykasvien siementen peittaukseen

4.12.2019 13.55
Uutinen

Kevätrypsin ja -rapsin siementen teolliseen peittaukseen on lupa käyttää Buteo Start FS 480 -nimistä kasvinsuojeluainetta kasvukaudella 2020. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on antanut poikkeusluvan Buteo Start FS 480 -valmisteelle kirppatuhojen estämiseksi kevätöljykasveilla. Kirpat aiheuttavat vakavia tuhoja siementen itämis- ja taimettumisvaiheessa, ja niiden torjuntaan ei ole käytettävissä muita vaihtoehtoja. Buteo Start FS 480 -valmisteen sisältämä tehoaine flupyradifuroni on uusi tehoaine EU:ssa.

EU:n jäsenmaat voivat myöntää valmisteiden käyttöön poikkeuslupia enintään 120 vuorokaudeksi, jos kasvintuhoojia ei pystytä kohtuullisilla muilla keinoilla hallitsemaan. Suomessa suurin osa öljykasviviljelystä perustuu pohjoisten olojemme vuoksi kevätkylvöisiin rypsi- ja rapsilajikkeisiin, jotka ovat huomattavasti syyskylvöisiä lajeja alttiimpia kirppatuhoille.

Kevätkylvöisten öljykasvien viljely Suomen olosuhteissa ilman tehokasta keinoa torjua kirppoja heti siemenen kylvön yhteydessä on suuri riski. Ilman peittausta siemenen kehittyminen taimiasteille voi jäädä hyvin vaillinaiseksi, minkä takia satotaso jää alhaiseksi, siemenen laatu kärsii, rikkakasvit lisääntyvät eikä öljykasviteollisuus saa käyttökelpoista raaka-ainetta kasviöljyjen tuottamiseksi.

Korvaa kiellettyjä neonikotinoideja

Suomi on tehnyt Buteo Start FS 480 -valmisteesta EU:lle riskinarvioinnin, joka kattaa valmisteen fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet, terveys- ja ympäristöriskit sekä biologisen tehokkuuden.

Valmistetta ei voitu tässä vaiheessa hyväksyä yleiseen käyttöön, koska siemeniä syöville nisäkkäille ja linnuille aiheutuvat riskit eivät varovaisuusperiaatteen mukaan olleet hyväksyttäviä ja tarvitaan lisää tietoa riskeistä kevätöljykasviviljelyksillä. Buteo Start 480 -valmisteelle voitiin kuitenkin myöntää rajattuun käyttöön ja määräajaksi poikkeuslupa, koska valmiste korvaa EU:ssa kiellettyjä neonikotinoideja ja valmisteella ei ole neonikotinoidien kaltaisia haitallisia vaikutuksia pölyttäjille. Poikkeuslupa on edellytys kotimaiselle öljykasvien viljelylle sekä mahdollistaa kasviöljyjen tuotannon ja valkuaisrehun saatavuuden.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Marja Suonpää, p. 029 5052 092

johtaja Tiina Putkonen, p. 029 5052 959

sähköpostit muotoa: [email protected]

Neonikotinoideja korvataan öljykasvien kasvinsuojelussa (Tiedote 3.12.2018)