Hoppa till innehåll

Tukes har beviljat nödsituationsdispenser för att bekämpa gammafly

Utgivningsdatum 27.7.2018 14.34 | Publicerad på svenska 16.8.2018 kl. 16.20
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har beviljat dispenser för att använda växtskyddsmedel på bondböne-, kummin-, oljeväxt- och ärtodlingar. Dispenserna har beviljats eftersom det handlar om en nödsituation när det gäller växtskydd. Gammaflylarver har förstört stora odlade arealer av till exempel bondbönor på kort tid.

Tukes har fattat beslut om nödsituationsdispenser när det gäller följande preparat:

  • Nöddispens har beviljats för preparatet Turex 50 WP för bekämpning av gammafly (Autographa gamma) på bondbönor, kummin, ärter och oljeväxter.
  • Dispens har beviljats för preparatet Kestac 50 EC för bekämpning av gammafly på kummin under året för sådd.

Preparat som innehåller alfacypermetrin, deltametrin, esfenvalerat och cypermetrin samt det mikrobiologiska preparatet Turex 50 WP har redan tidigare godkänts på vissa grödor för att bekämpa fjärilar, fjärilslarver och vecklare.

 - I den här nödsituationen för växtskydd anser vi att det är tillåtet att använda ovan nämnda preparat som innehåller pyretroider även för att bekämpa gammafly, berättar sektionschef Kaija Kallio-Mannila.

- Jordbrukarna ska följa de begränsningar som gäller för användningen av dessa preparat. Pyretroidpreparat är mycket giftigt till exempel för vattenlevande organismer och man måste vara försiktig när man använder dem nära vattendrag, påminner Kallio-Mannila vid Tukes.

Tukes har fortfarande en del andra ansökningar om dispenser på sitt bord, och dessa behandlas så snart som möjligt.

Tukes godkänner de växtskyddsmedel som används i Finland. Godkända preparat och information om begränsningar i användningen av dem finns i växtskyddsmedelsregistret: https://kasvinsuojeluaineet.tukes.fi/. 

Dispenserna finns på Tukes webbplats.

Mer information

Se också Tukes meddelande om gammafly 26.7.2018

sektionschef Kaija Kallio-Mannila, tfn 029 5052 036

ledande expert Eija-Leena Hynninen, tfn 029 5052 049

e-post i formatet: [email protected]