Hoppa till innehåll

Tukes svarar mot kundernas önskemål: ett antal anmälningar och tillstånd blir elektroniska, Känn din produkt-märke för ansvarsfull verksamhet

Utgivningsdatum 18.2.2020 10.53
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) frågade sina kunder hur nöjda de är med Tukes verksamhet. Det som kunderna mest förväntar sig av Tukes är elektroniska och moderna tjänster. För närvarande pågår det flera utvecklingsprojekt hos Tukes med syfte av att erbjuda kunderna allt fler möjligheter till elektronisk ärendehantering.

Sedan förra året har Tukes kunder kunnat lämna in elektroniska anmälningar som hänför sig till regionförvaltningens kundtjänst, kylbranschen, anordningar inom räddningsväsendet och elentreprenader. Under 2019 lämnades 72 procent av anmälningarna in elektroniskt. Under det innevarande året har man för avsikt att göra anmälningar som hänför sig till elanläggningar och godkända rörelser elektroniska samt utveckla nätbetalningar av anmälningarna. Även anläggningar som hanterar farliga kemikalier och aktörer som behöver tillstånd som hänför sig till natur- och biogas kan fr.o.m. senare delen av 2020 börja ansöka om tillstånd från Tukes elektroniskt.

Enligt kundenkäten önskar kunderna hjälp av Tukes även i hur kunden skulle bättre kunna främja ansvarsfullheten i sin egen verksamhet. Tukes kommer att presentera nya metoder för detta. Kunden kan avlägga en tentamen hos Tukes om säkerhetsfrågor och får använda Känn din produkt-märket efter godkänd tentamen. Märket visar kunderna att företaget har med en tentamen bevisat att det känner till de säkerhetsbestämmelser som berör dess produkter och att företaget driver ansvarsfull verksamhet. Användningen av märket kommer att inledas under det innevarande året.

71 procent av kunderna har genomfört ändringar som främjar säkerheten efter det att de har varit i kontakt med Tukes

Enligt Kundenkäten har Tukes lyckats väldigt bra med att svara mot kunderna önskemål och förväntningar. De som svarat på enkäten var särskilt nöjda med samarbetet med Tukes personal.

– Vi är väldigt glada över att 71 procent av dem som svarat på enkäten berättade att de hade genomfört ändringar som främjar säkerheten efter att har varit i kontakt med oss. Tukes vill uppmuntra kunderna att agera ansvarsfullt och enligt lagen, och vi erbjuder också omfattande rådgivning och handledning. Det glädjer oss att vi har kunnat hjälpa så många av våra kunder, säger forsknings- och utvecklingsdirektör Minna Päivinen på Tukes.

– Med hjälp av övervakning säkerställer vi uppfyllandet av de lagstadgade skyldigheterna och kraven, fortsätter Päivinen.

Kundenkäten besvarades av 842 person- eller företagskunder: företag, yrkespersoner, konsumenter, kommunrepresentanter och övriga myndigheter. En del av kunderna intervjuades per telefon och en del besvarade enkäten elektroniskt. Enkäten genomfördes av Innolink under hösten 2019.

Medborgarna litar på Tukes

I slutet av 2019 deltog Tukes i T-medias undersökning om hur organisationer inom den offentliga förvaltningen uppfattas.

Enligt undersökningen Förtroende&Rykte behöver myndigheterna i allmänhet förbättra sin förnyelseförmåga och samverkan.

Tukes placerade sig på femte plats av de 69 aktörerna i undersökningen.

– Vi vill fortsätta vara värda detta förtroende och ämnar uppnå detta främst med transparens och växelverkan. Vi kommer att fortsätta med våra aktiva kommunikationer om ansvarsfulla och säkra förfarandesätt samt om resultaten av den övervakning vi bedriver och vårt övriga arbete. Tröskeln är låg att kontakta oss via vår webbplats och våra sociala medier, säger kommunikationsdirektör Mirva Kipinoinen på Tukes.

I undersökningen Förtroende&Rykte deltog sammanlagt 6 843 finländare under hösten 2019. Undersökningen genomfördes med en elektronisk blankett.

Ytterligare information:

Utveckling av Tukes e-tjänster: sektionschef Jorma Rantanen, tfn 029 5052 106

Tukes kundenkät: forsknings- och utvecklingsdirektör Minna Päivinen, tfn 029 5052 685

Resultaten av undersökningen Förtroende&Rykte ur Tukes perspektiv: kommunikationsdirektör Mirva Kipinoinen, tfn 029 5052 119