Ennakkohyväksyntä poistunut maahantuoduilta vaarallisten kemikaalien säiliöiltä

Tukes
3.2.2017 14.27
Tiedote

Vuoden 2017 alusta lähtien maahantuoduille vaarallisten kemikaalien säiliöille ei enää tarvitse hakea Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ennakkohyväksyntää, jos ne on valmistettu tai saatettu markkinoille toisessa EU-maassa tai Eta-alueella.

Lakiin vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta tuli muutos 1.1.2017 alkaen. Lakimuutoksen myötä ennakkohyväksyntävaatimus poistuu niiltä Suomeen tuoduilta vaarallisten kemikaalien säiliöilta, jotka on valmistettu toisessa EU-maassa tai Eta-alueella. Muutos liittyy yleiseen normien purkuun. Muut säiliöiden vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen liittyvät vaatimukset säilyvät ennallaan.

Uutena vaatimuksena on, että toiminnanharjoittajan on pyynnöstä luovutettava valvontaviranomaiselle lain noudattamisen valvontaa varten tarpeelliset tiedot ja asiakirjat suomeksi, ruotsiksi tai muulla valvontaviranomaisen hyväksymällä kielellä. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) toimii Suomessa vaarallisten kemikaalien säiliöiden markkinavalvontaviranomaisena.

Linkki:

 Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005


Lisätietoja:
 

Ryhmäpäällikkö Kurt Kokko, p. 029 5052 128,
Ylitarkastaja Tarja Valvisto, p. 029 5052 415
sähköpostit muotoa: [email protected]