Providers of education/training and qualifications in the field of refrigeration

The educational institutions listed below, among others, provide further qualifications, or units thereof, in the field of refrigeration that are approved by the Finnish National Agency for Education. This list of educational institutions is not complete; more detailed information on the qualifications can be found on the website of the Finnish National Agency for Education.

AEL, Helsinki (www.ael.fi)

• Further Qualification in Refrigeration Fitting
• Further Qualification for Heating Equipment Fitters

AEL, Oulu (www.ael.fi)

• Further Qualification in Refrigeration Fitting
• Further Qualification for Heating Equipment Fitters

Amiedu, Helsinki (www.amiedu.fi)

• Further Qualification for Heating Equipment Fitters

Edupoli, Vantaa (www.edupoli.fi)

• Further Qualification for Household Appliance Fitters
• Further Qualification in Refrigeration Fitting
• Specialist Qualification in Refrigeration Fitting
• Further Qualification for Heating Equipment Fitters
• Vocational upper secondary qualification in Building Maintenance Technology, refrigeration fitting

Keski-Uudenmaan ammattiopisto (Keuda), Järvenpää (www.keuda.fi)

• Further Qualification for Household Appliance Fitters
• Further Qualification in Refrigeration Fitting
• Specialist Qualification in Refrigeration Fitting
• Further Qualification for Heating Equipment Fitters
• Further Qualification for Heating Equipment Fitters

Salpaus Further Education, Lahti (www.salpaus.fi)

• Further Qualification for Household Appliance Fitters
• Further Qualification in Refrigeration Fitting
• Specialist Qualification in Refrigeration Fitting

Lapin ammattiopisto, Rovaniemi (http://www.lao.fi/)

• Further Qualification in Refrigeration Fitting

Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus, Äänekoski (www.poke.fi)

• Further Qualification for Heating Equipment Fitters

  Pohjoiskalotin Koulutussäätiö, Övertorneå (www.utbnord.se)

• Further Qualification for Household Appliance Fitters
• Further Qualification in Refrigeration Fitting

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä (www.riveria.fi)

• Further Qualification for Heating Equipment Fitters

Savon ammatti- ja aikuisopisto, Kuopio (www.sakky.fi)

• Further Qualification for Household Appliance Fitters
• Further Qualification in Refrigeration Fitting
• Specialist Qualification in Refrigeration Fitting
• Further Qualification for Heating Equipment Fitters

Sedu Aikuiskoulutus, Seinäjoki  (www.sedu.fi)

• Further Qualification for Heating Equipment Fitters
• Vocational upper secondary qualification in Building Maintenance Technology, refrigeration fitting

Tampere Adult Education Centre (TAKK), Tampere (http://www.takk.fi)

• Further Qualification in Refrigeration Fitting

Turun Aikuiskoulutuskeskus, Turku (www.tuakk.fi)

• Further Qualification in Refrigeration Fitting
• Further Qualification for Heating Equipment Fitters
• Vocational upper secondary qualification in Building Maintenance Technology, refrigeration fitting

Vaasan aikuiskoulutuskeskus, Vaasa (www.vakk.fi)

• Further Qualification for Heating Equipment Fitters

WINNOVA, Pori (www.winnova.fi)

• Further Qualification for Heating Equipment Fitters

YA! Vocational College of Ostrobothnia (www.yrkesakademin.fi)

• Further Qualification for Household Appliance Fitters
• Further Qualification in Refrigeration Fitting

Vocational upper secondary qualifications in Building Maintenance Technology can be obtained from a number of adult education centres and vocational colleges.

The educational institutions also provide more detailed information and instructions on the education and completing the qualifications.

Frequently asked questions

 • Miten kylmälaiteliikkeen pätevyyden saa?

  Tukes rekisteröi yrityksen kylmälaiteliikkeeksi, kun yrityksellä on pätevä vastuuhenkilö ja henkilöstö sekä tarvittavat työvälineet. Pätevyys pitää osoittaa kylmäalan ammatti- tai perustutkinnon tai pätevyyskokeen suorittamisella toiminta-alan mukaisesti.

  Tukes pitää kylmäalan pätevyysrekisteriä vastuuhenkilön ja/tai asentajan pätevyyden saaneista henkilöistä.

  Katso myös vastuuhenkilöiden ja asentajien kylmäalan pätevyysvaatimukset

 • Onko kylmälaitteiden huollolle lakisääteisiä velvoitteita?

  F-kaasupohjaisia kylmäaineita sisältäviä kylmälaitteita saavat huoltaa vain Tukesin rekisterissä olevat kylmälaiteliikkeet.

  Suuremmille, pääasiassa kiinteistöjen, kaupan ja teollisuuden kylmälaitteille on säädetty vuototarkastusvelvoite. Laitteiden vuototarkastusvaatimus porrastetaan kylmäaineen ilmastoa lämmittävän vaikutuksen mukaan, eli vuototarkastustiheyteen vaikuttaa sekä laitteen sisältämä kylmäaineen määrä että kylmäaineen ilmastoa lämmittävä vaikutus.

  Kylmälaitteen haltijan ja omistajan on huolehdittava vuototarkastusten teettämisestä säädetyin määrävälein. Tukesin rekisterissä olevat kylmälaiteliikkeet saavat tehdä vuototarkastuksia. Vuototarkastukset kirjataan kylmälaitteen huolto- ja tarkastuspäiväkirjaan.

  ELY-keskukset ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiset valvovat vuototarkastusvelvoitteen noudattamista. Lisätietoja vuototarkastuksista YM:n sivuilta.

 • Mistä saa tietoa kylmäaineista ja niiden vaaroista?

  Kylmäaineiden vaaroista ja turvallisesta käsittelystä kerrotaan niitä koskevissa käyttöturvallisuustiedotteissa. Tiedotteita voi hakea netistä kylmäaineen tunnuksella (esim. R-134a tai R-404A).

  Kylmäkoneistoja ja lämpöpumppuja koskevan standardin SFS-EN 378 osan 1 liitteessä E on luettelo kylmäaineista. Standardi sisältyy SFS:n standardikäsikirjaan nro 65-1 Kylmälaitteet. Liitteessä E selvitetään mm. kylmäaineen kemiallinen kaava tai seosaineet, vaarallisuus-luokka ja ilmastovaikutusta kuvaava GWP-arvo.

 • Saako alle 3 kg:n pätevyydellä (e3) asentaa tai huoltaa vähintään 3 kg kylmäainetta sisältäviä laitteita?

  Ei. Vain silloin, kun laitteessa on useita erillisiä kylmäpiirejä, joissa jokaisessa kylmäainemäärä on alle 3 kg, voidaan laitteen asennus- ja huoltotöitä tehdä alle 3 kg:n pätevyydellä.

 • Ovatko turvallisuuskortit pakollisia kylmäalan töissä?

  • Työturvallisuuskortti on käytössä rakennusalalla, teollisuudessa ja julkisella sektorilla. Tilaajayritykset edellyttävät tavallisesti, että alihankkijoiden työntekijöillä on työturvallisuuskortti. Työturvallisuuskortilla ei ole lakisääteistä pakollisuutta.
  • Tulityökortti vaaditaan tilapäisellä tulityöpaikalla työskenteleviltä työntekijöiltä. Tulityöluvan myöntäjällä tulee myös olla tulityökortti. Tulityövartijan osalta suositellaan, että hänellä on tulityökortti. Tulityökortti perustuu pelastuslakiin 379/2011 (ks. lain 5 §).
  • Sähkötyöturvallisuuskortti (SFS 6002) on pakollinen sähköalan töissä. Sähkötyöturvallisuuskortti perustuu valtioneuvoston asetukseen sähkö- ja käyttötyöstä 1435/2016 (liite 3).
  • Ensiapu 1 / hätäensiapukoulutus on varautumista työtapaturmiin. Koulutuksella ei ole lakisääteistä pakollisuutta, mutta on suositeltavaa, että työpaikalla tai työvuorossa on ensiapukoulutettu työntekijä.
 • Kauanko turvallisuuskortit ovat voimassa?

  Työturvallisuuskortti, sähkötyöturvallisuuskortti ja tulityökortti ovat voimassa viisi vuotta. Ensiapu 1 / hätäensiapukoulutus on voimassa kolme vuotta. 

 • Vaaditaanko turvallisuuskortteja kylmäalan tutkinnoissa?

  Kylmäalan tutkinnon tai osatutkinnon suorittamisessa vaaditaan turvallisuuskortteja tutkinnon perusteiden mukaisesti. Esim. lämmityslaiteasentajan osatutkinnon "lämpöpumppulämmityslaitteistotyöt" suorittamisessa vaaditaan voimassa olevaa tulityökorttia. 

 • Mitä ovat tulityöt?

  Tulityöt ovat töitä, joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä tai joista syntyy kipinöitä. Tulitöitä ovat hitsaus ja juottaminen, laikkaleikkaus, metallin hionta sekä kaasupolttimen, muun avoliekin tai kuumailmapuhaltimen käyttäminen.