Skip to Content

Glyfosaatin luvan jatkamisesta ei äänestetty Brysselissä

Tukes
25.10.2017 13.21
Tiedote

Glyfosaatin uudelleen hyväksyminen oli pysyvän komitean käsittelyssä tänään 25.10.2017 pidetyssä kokouksessa Brysselissä. Tarkoitus oli äänestää tehoaineen jatkosta, mutta kokouksessa ei saatu määräenemmistöä komission esityksen taakse. Asian käsittely jatkuu marraskuussa.

Glyfosaatin hyväksymisestä keskusteltiin edellisen kerran 5.10. pidetyssä pysyvän komitean kasvinsuojeluainejaostossa. Komissio ehdotti myös tänään glyfosaatin hyväksymistä 10 vuodeksi normaalin 15 vuoden hyväksymisajan sijaan, mutta tälle esitykselle komissio ei saanut taakseen määräenemmistöä. Kokouksessa tuotiin esille mahdollisia lyhyempiä hyväksymisaikoja, mutta asian käsittely päätettiin siirtää marraskuun alkupuolella pidettävään kokoukseen.

Glyfosaatti on aiheuttanut viime aikoina paljon keskustelua sen syöpävaaraepäilyjen vuoksi. Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) mukaan glyfosaattia ei luokitella syöpävaaralliseksi. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) on päätynyt samaan lopputulokseen ja lisäksi todennut, ettei glyfosaatti ole hormonitoimintaa häiritsevä aine. EFSA on myös käynyt läpi tehoaineen koko riskinarvioinnin, johon myös komission alkuperäinen esitys pohjautui. Tehoaineesta ei vaadita enää uusia tutkimuksia.

Glyfosaatin uudelleenhyväksymiseen liittyviä asioita on koottu komission nettisivuille, josta löytyy lisätietoa tehoaineen tilanteesta.

Myös EFSA on koonnut tietopaketin glyfosaatista.

Glyfosaatti on eniten myyty kasvinsuojelussa käytettävä tehoaine Suomessa. Tukesin kasvinsuojeluainerekisterissä on tällä hetkellä 53 glyfosaattia sisältävää valmistetta. Glyfosaattivalmisteita on hyväksytty käytettäväksi rikkakasvien torjuntaan viljelysmailta, puutarhoissa, pelloilla, metsänviljelyssä ja viljelemättömillä alueilla. Glyfosaattivalmisteita on hyväksytty sekä kuluttaja- että ammattikäyttöön.

Tukesin verkkosivuilta löytyvät aiemmat tiedotteet sekä lisätietoja glyfosaatista: http://verkkolehti.tukes.fi/glyfosaatin-kaytolle-jatkoaika/.

Tiedot Suomessa hyväksytyistä kasvinsuojeluaineista löytyvät Tukesin ylläpitämästä kasvinsuojeluainerekisteristä.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Liisa Hirvonen, p.  029 5052 040

Ryhmäpäällikkö Kaija Kallio-Mannila, p. 029 5052 036

[email protected]