Seitsemän uutta ainetta kandidaattilistalle, bisfenoli A:lle päivitys

Tukes
17.1.2018 16.27
Tiedote

 

EU:n jäsenmaiden komitea on sopinut seuraavien aineiden tunnistamisesta erityistä huolta aiheuttaviksi:

  • bisfenoli A
  • kryseeni
  • bents[a]antraseeni
  • kadmiumnitraatti
  • kadmiumhydroksidi
  • kadmiumkarbonaatti
  • Dekloraani plus  
  • 1,3,4-thiadiatsolidiini-2,5-ditionin, formaldehydin ja 4-heptyylifenolin reaktiotuotteet sisältäen ≥ 0.1% 4-heptyylifenolia (haaroittuneet ja suoraketjuiset)

Bisfenoli A on jo entuudestaan kandidaattilistalla sen lisääntymismyrkyllisyyden ja terveydelle hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien takia. Nyt sen on todettu aiheuttavan erityistä huolta ympäristölle hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien takia. 

Kandidaattilistalla on tämän jälkeen 181 ainetta, joista 43 on sisällytetty luvanvaraisten aineiden luetteloon.

Velvoitteet, joita aineiden lisääminen kandidaattilistalle aiheuttaa yrityksille, voivat koskea aineita sellaisenaan, seoksissa tai esineissä.

Lisätietoa
ECHAn tiedote 15.1.2018
Kandidaattilista ECHAn sivuilla
Kandidaattilistan aineita koskevat velvollisuudet