Aiotko ryhtyä poistamaan sammalta, levää tai hometta talosi katolta tai pihasi rakennelmista?

Mediatiedote
14.6.2018 8.56
Tiedote

Usein pintojen puhdistukseen sammaleesta, homeesta tai levästä riittää vain harjaaminen tai painepesurin käyttö. Jos kuitenkin käytät kemikaaleja tehostamaan puhdistusta, muista suojautua asianmukaisesti ja huolehdi siitä, ettei ympäristö saastu haitallisilla kemikaaleilla. Pakkauksessa oleviin varoitusmerkintöihin on syytä tutustua huolella ja valmisteita on käytettävä valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Kesä on aikaa, jolloin kunnostetaan asuinrakennuksia ja piharakennelmia. Aika ajoin talojen katoilta on poistettava sinne kertyneet sammal- ja leväkasvustot. Myös pihamaiden terassit, portaat ja muut rakennelmat voivat kaivata homeen ja levän poistoa. Mekaanisen harjaamisen tai painepesun lisäksi puhdistamiseen on tarjolla erilaisia kemikaalivalmisteita. Osassa näitä valmisteita on aineosia, jotka ärsyttävät ihoa ja silmiä ja ovat ympäristölle haitallisia. Siksi valmisteita käytettäessä on tärkeää suojautua hyvin käsinein ja suojavaatetuksin. Myös ympäristöä on suojeltava mahdollisimman hyvin kemikaalien valumilta.

Pintojen puhdistukseen sammal-, home- tai leväkasvustoista tarkoitetut tuotteet ovat biosidivalmisteita. Niissä saa käyttää vain EU:n alueella sallittuja tehoaineita. Näiden aineiden käyttöön liittyvien terveys- ja ympäristöriskien arviointi on vasta meneillään. Tulevaisuudessa valmisteiden markkinointi Suomessa edellyttää Tukesin lupaa. Tällä hetkellä kuitenkin valmisteita myyvät yritykset ovat itse vastuussa siitä, että valmisteet sisältävät vain sallittuja tehoaineita ja että käyttöohjeita noudattamalla valmisteiden käyttö on turvallista.

Vaarallisia tai haitallisia aineita sisältävien valmisteiden markkinoinnissa on aineiden ominaisuudet tuotava todenmukaisesti esille. Kemikaalien turvallisuuteen viittaavien harhaanjohtavien tai totuudenvastaisten väittämien käyttö mainonnassa on kemikaalilaissa kielletty. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) havaintojen mukaan tähän käyttöön tarkoitettujen, haitallisia aineosia sisältävien valmisteiden on kuitenkin virheellisesti mainostettu olevan mm. ”myrkyttömiä ihmisille ja eläimille”.

Ennen kuin ostat harkitse:

- Onko tarpeen käyttää kemikaalia, vai riittääkö harjaus tai painepesu.

- Miten pystyt suojaamaan käsittelyalueen ympäristön valumavesiltä ja estämään esimerkiksi lasten ja lemmikkieläimien altistumisen kemikaalille.

Jos päätät käyttää kemikaalia:

- Arvioi valmisteen sopivuus käyttökohteeseen. Apua voit kysyä myyjältä, sillä hänen tulee olla selvillä valmisteen sopivuudesta käyttökohteisiin.

- Valmistetta käyttäessäsi tutustu pakkauksen etiketissä oleviin varoitusmerkintöihin ja turvalausekkeisiin.

- Käytä valmistetta vain ohjeiden mukaisesti.

- Suojaudu käyttöohjeiden mukaisesti käsittelyn aikana.

- Pidä huoli käsittelyn jälkeisistä varotoimista. Lasten ja lemmikkien joutuminen kosketuksiin pesu- tai käsittelyvesien ja käsittelyn jälkeisen sadeveden kanssa on estettävä.

- Minimoi kemikaalin kulkeutuminen vesistöihin ja muualle ympäristöön.
 

Lisätietoja:
ryhmäpäällikkö Paula Haapasola, p. 029 5052 020, [email protected]