Käsikäyttöinen venevinssi on kone

8.2.2019 8.51
Uutinen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on havainnut, että osa Suomessa markkinoilla olevista käsikäyttöisistä venevinsseistä on myynnissä ilman lainsäädännön koneille edellyttämiä merkintöjä ja asiakirjoja.

Käsikäyttöisten venevinssien pitää täyttää EU:n konedirektiivin (2006/42/EY) vaatimukset. Konedirektiivi on pantu kansallisesti täytäntöön valtioneuvoston asetuksella koneiden turvallisuudesta (ns. koneasetus 400/2008). Laitteiden, joihin sovelletaan koneasetusta, pitää täyttää asetuksessa määritellyt turvallisuusvaatimukset, niissä pitää olla CE-merkintä ja niiden mukana täytyy toimittaa ohjeet ja EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus suomeksi ja ruotsiksi.

Käsikäyttöiset, tavaroiden tai henkilöiden nostamiseen tarkoitetut laitteet, kuten tunkit ja nostamiseen tarkoitetut käsivinssit, ovat koneasetuksen soveltamisalaan kuuluvia koneita, vaikka asetuksen soveltamisalasta on suljettu pois muut käsikäyttöiset koneet. Nostamisen määritelmä sisältää kuorman nostamisen tai laskemisen viistossa kulmassa. Venevinssejä voidaan käyttää mm. nostamaan tai laskemaan vene trailerilta tai venetelakalta veteen, tai päinvastoin. Kun veneen takana liikutaan nostamisen tai laskemisen aikana, toiminta sisältää riskin jäädä kuorman alle puristuksiin, jos vinssi pettää.

Tukesin havaintojen mukaan suuressa osassa Suomessa markkinoilla olevia käsikäyttöisiä venevinssejä ei ole CE-merkintää, EY-vaatimustenmukaisuusvakuutusta eikä käyttöohjeita. Myös vinssien merkinnöissä on havaittu puutteita niin, että merkinnät itse vinssissä, vinssin pakkauksessa ja myymälän hyllyssä eivät vastaa toisiaan. Lisäksi merkinnät ovat valtaosin englanniksi, vaikka niiden pitäisi Suomessa olla suomeksi ja ruotsiksi.

Vaikka veneilykauden alkuun on vielä muutamia kuukausia, kauteen valmistautuminen aloitetaan yrityksissä hyvissä ajoin. Tukes kehottaa käsikäyttöisiä venevinssejä maahantuovia ja myyviä yrityksiä huolehtimaan ajoissa, että tilattavat tai jo varastoissa olevat vinssit täyttävät lainsäädännön vaatimukset. Valmistajalla, maahantuojalla ja jakelijalla on vastuu siitä, että tuotteet ovat turvallisia ja täyttävät niitä koskevat vaatimukset. Tukes tulee seuraamaan tilannetta ja tekemään mahdollisesti pistokokeenomaista valvontaa tuoteryhmään. Tukes voi muun muassa määrätä poistettavaksi markkinoilta lainsäädännön vastaiset koneet.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Soili Huttunen

puh. 029 5052 024 

sähköposti muotoa: [email protected]