Hoppa till innehåll

Handdriven båtvinsch är en maskin

8.2.2019 8.51
Nyhet

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har upptäckt att en del av de handdrivna båtvinscharna på marknaden i Finland saluförs utan de märkningar och dokument som lagstiftningen förutsätter av maskiner.

Handdrivna båtvinschar ska uppfylla kraven i EU:s maskindirektiv (2006/42/EG). Maskindirektivet har införlivats i Finlands nationella lagstiftning med statsrådets förordning om maskiners säkerhet (s.k. maskinförordningen 400/2008). Anordningar som maskinförordningen tillämpas på ska uppfylla de säkerhetskrav som föreskrivs i förordningen samt vara försedda med CE-märkning, bruksanvisningar och EG-försäkran om överensstämmelse på finska och på svenska.

Handdrivna anordningar som är avsedda för att lyfta varor eller personer, såsom domkrafter och handvinschar för lyft, anses som maskiner som omfattas av maskinförordningens tillämpningsområde – trots att övriga handdrivna maskiner har undantagits från förordningens tillämpningsområde. Definitionen lyft innebär lyft eller sänkning av last längs ett lutande plan. Båtvinschar kan användas bl.a. för att lyfta eller sänka båten från trailern eller båtslipen till vatten eller tvärtom. När man rör sig bakom båten då den lyfts eller sänks, medför det en risk att personen blir klämd under lasten om vinschen ger efter.

Enligt Tukes observationer saknar en stor del av de handdrivna båtvinschar som finns på marknaden i Finland CE-märkning, EG-försäkran om överensstämmelse och bruksanvisningar. Också i vinschars märkningar har hittats brister: märkningarna på själva vinschen, dess förpackning och butikshyllan motsvarar inte varandra. Ytterligare är märkningarna främst på engelska – trots att de i Finland ska vara på finska och på svenska.

Även om vi ännu måste vänta ett tag innan båtsäsongen är här, inleds förberedelserna i företagen i mycket tidigt skede. Tukes uppmanar importörer och försäljare av handdrivna båtvinschar att i tillräckligt god tid se till att vinscharna som ska beställas eller som redan väntar på lager uppfyller kraven i lagstiftningen. Tillverkaren, importören och distributören ansvarar för produkters säkerhet och överensstämmelse med kraven. Tukes kommer att följa upp situationen och eventuellt utföra övervakning i form av stickprov på denna produktgrupp. Tukes kan bl.a. förelägga att maskiner som inte uppfyller kraven i lagstiftningen dras tillbaka från marknaden.

Mer information:
Överinspektör Soili Huttunen

tfn 029 5052 024

e-postadresser: [email protected]