Skip to Content

Kynttilät eivät kuulu kiukaalle eikä pyykin kuivatus saunaan

Mediatiedote
Julkaisuajankohta 4.2.2020 8.05
Tiedote
Pyykkiä ei saa kuivata kiukaan päällä

Sähkökiukaasta alkaa vuosittain noin 120–150 tulipaloa, johon pelastuslaitos hälytetään paikalle. Merkittävä osa paloista johtuu siitä, että kiukaalle on laitettu jotakin sellaista, mikä ei kiukaalle kuulu. Jotta kiuas pysyy turvallisena käyttää, pitää sitä huoltaa käyttöohjeen mukaan ja vaihtaa kiuaskivet säännöllisesti uusiin.

Pahimmillaan saunaa käytetään varastona löylyttelyn sijaan. Riskinä on, että kiuas menee vahingossa päälle ja kiukaan ympärille tai päälle kasatut tavarat syttyvät tuleen.

Kiuasturvallisuus on asia, johon ihmiset voivat omalla toiminnallaan vahvasti vaikuttaa. Pidä huoli siitä, että kiukaan päällä tai läheisyydessä ei ole mitään ylimääräistä. Sauna on tarkoitettu saunomista varten, sanoo Tukesin ylitarkastaja Jukka Lepistö.

Älä laita kiukaalle mitään sellaista, mikä ei kiukaalle kuulu, kuten kynttilöitä. Käytä saunatuoksuja käyttöohjeen mukaan veteen laimennettuna, sillä sellaisenaan ne ovat helposti syttyviä.

Vaihda kiuaskivet säännöllisin välein uusiin

Tulipalon riskiä lisää, jos sähkökiuasta ei huolleta asianmukaisesti tai kiuasta käytetään niin sanotun teknisen elinkaarensa yli.

Kiuaskivet joutuvat käytössä alttiiksi suurille lämmönvaihteluille. Liian pitkään käytetyt kivet rapautuvat ja alkavat hiljalleen murentua. Pienet kiuaskivien palaset ja kivistä irtoava hienompi aines voivat ajautua löylyveden mukana kiukaan alaosaan tiiviiksi kerrokseksi estäen ilman kierron ja aiheuttaen korroosiota.

Kiuaskivien säännöllinen uusiminen on tärkeää. Kiinnitä siksi huomiota kivien vaihtoväliin. Kiukaan mukana tulevat ohjeet kivien vaihtoon. Noudata niitä, jotta kiuas ei vikaannu, kertoo Lepistö.

Ajan saatossa koko kiuas tulee käyttöikänsä päähän ja se on vaihdettava. Tarkkaile kiukaan kuntoa ja toimintaa. Käyttöikään vaikuttaa käytön määrä ja se, kuinka hyvin kiuasta huolletaan.

Kiukaalle ei koskaan kannata kaataa ylisuuria vesimääriä. Vaarana on, että ohjausyksikköön menee vettä ja kiuas hajoaa.

Kun asennutat, huollat ja käytät kiuasta käyttöohjeiden mukaan, pidennät sen käyttöikää ja saunot turvallisesti, summaa Lepistö.

Käytä sähkökiuasta turvallisesti

Älä koskaan kuivaa mitään kiukaan päällä tai lähistöllä.

Varmista, että kiukaan ympärillä olevat kaiteet ovat ehjät ja tukevasti kiinnitetty. Niiden etäisyyden kiukaaseen on oltava riittävä. Vaaditut etäisyydet löytyvät kiukaan käyttöohjeesta.

Älä heitä kiukaalle ylisuuria vesimääriä.

Noudata kiukaan valmistajan laatimia käyttö- ja hoito-ohjeita.

Uusi kiuaskivet säännöllisesti.

Seuraa kiukaan liitoskaapeleiden kuntoa. Jätä korjaustyö sähköalan ammattilaiselle.

Lisätietoja:

Kodin sähkölaitteiston kunnossapito -opas

Ylitarkastaja Jukka Lepistö, p. 029 5052 460,
sähköposti: [email protected]

Sähköasennukset ja sähkötyöt Sähkölaitteet
Back to top