Moottoriurheilutapahtumien turvallisuudessa kehitettävää

Tukes
22.12.2017 9.00
Tiedote

Moottoriurheilunäytösten ja -tapahtumien turvallisuussuunnittelusta löytyi puutteita Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) valvonnassa. Tukes selvitti vuoden 2017 aikana palveluntarjoajien ja tapahtumanjärjestäjien turvallisuuskäytäntöjä ja -osaamista.

Tukesin valvonta kohdistui yhdeksään moottoriurheilupalveluntarjoajaan, jotka kiertävät ympäri Suomea sekä tapahtumiin, jotka toistuvat vain kerran vuodessa.  Osalle palveluntarjoajista tehtiin laajempi turvallisuusjohtamisen tarkastus ja osalta tarkastettiin kuluttajaturvallisuuslain mukaiset turvallisuusasiakirjat.

Positiivisia havaintoja

– Erityisesti kuljettajien turvallisuuteen oli kiinnitetty huomioita.

– Ajoneuvon ajautuminen yleisön joukkoon oli pyritty estämään ratatoiminnassa ajoneuvoesteillä.

– Yleisön pääsy radalle oli pyritty estämään rajaamalla yleisölle osoitettu alue aitauksilla.

Kehitettävää

 – Turvallisuussuunnittelua ja toiminnan dokumentointia tulee kehittää. Käytännössä on voitu toteuttaa suojauksia vaarojen poistamiseksi, mutta näiden perusteet ja esittäminen saattavat puuttua kokonaan.

– Olemassa olevia käytäntöjä ei ole kirjattu suunnitelmiin ja ohjeisiin, ja niiden hyödyntäminen riippuu yksilöistä. Turvallisuusjohtaminen on henkilösidonnaista ja perustuu yksilöiden kokemuksiin ja osaamiseen.

– Henkilöstön ymmärrystä ja tietoisuutta vaaroista, säännöistä ja suojausten tarkoituksista ja vaikutuksista tulisi lisätä.

– Vaaroja on arvioitu riskeinä pääosin vain yleisellä tasolla, kuten ”kolari” tai ”tulipalo”, tarkemmin yksilöimättä tilanteita.

– Yleisön opastamisesta ja ohjaamisesta myös radan ulkopuolella tulisi huolehtia paremmin. Yleisöturvallisuutta tulisi kehittää mm. kulkureiteissä, muissa palveluissa ja yleisöensiavussa.

– Medialle tarkoitettujen katselu- ja kuvauspaikkojen määrittelyssä, opastamisessa ja valvonnassa on kehitettävää.  Järjestäjä on vastuussa kaikkien tapahtumassa mukana olevien muiden tahojen, kuten median edustajien, kumppaneiden työntekijöiden ym. turvallisuudesta.

– Lippusiimaa ei voida pitää riittävänä yleisön eristämisenä ajoalueesta.

– ­Ilmoitusvelvollisuus onnettomuuksista ja vakavista vaaratilanteista valvontaviranomaiselle (Tukes) ei ollut useinkaan tapahtumanjärjestäjien tiedossa.

– Tapahtuman aikana tapahtuneiden onnettomuuksien ja vaaratilanteiden seurantaa tulisi kehittää. Vaaratilanteisiin ja loukkaantumisiin tulee kyetä reagoida pienemmissäkin tilanteissa nopeasti, jotta voidaan estää muiden vastaavien tilanteiden syntyminen. Onnettomuuskirjanpitoa ja -seurantaa tulee hyödyntää tulevien tapahtumien suunnittelussa.

Poliisin ja pelastuslaitoksen rooli moottoriurheilunäytösten ja -tapahtumien valvonnassa on ollut merkittävä. Palveluntarjoajien yhteistyö viranomaisten kanssa sekä viranomaisten keskinäinen yhteistyö ovat jatkossakin selvästi tarpeen.

Tukes on laatinut moottoriurheilupalveluntarjoajille ohjeistusta.

Lisätietoja:
ylitarkastaja Kari Koponen, puh. 029 5052 094, [email protected]