Hoppa till innehåll

Säkerheten av motorsportevenemang behöver förbättras

Tukes
22.12.2017 9.00
Pressmeddelande

Tukes övervakning riktades på nio tjänsteleverantörer inom motorsport som reser till olika ställen i Finland samt evenemang som arrangeras en gång per år. Hos en del av tjänsteleverantörerna genomfördes en mer omfattande kontroll av säkerhetsledningen, och av en del kontrollerade man säkerhetsdokumenten enligt konsumentsäkerhetslagen.

 Positiva observationer

Man hade särskilt uppmärksammat förarnas säkerhet.

– Vid banverksamhet hade man med fordonshinder strävat efter att förhindra att fordon kan köra bland publiken.

– Man hade strävat efter att hålla publiken utanför banan med inhägnade publikområden.

Utvecklingsområden

– Säkerhetsplaneringen och dokumenteringen av verksamheten behöver utvecklas. I praktiken har man kunnat genomföra skyddsåtgärder för att eliminera riskerna, men grunderna och presentationen av dessa saknas ibland helt.

– Den befintliga praxisen har inte inkluderats i planerna och anvisningarna. Utnyttjandet av planerna och anvisningarna beror på individerna. Säkerhetsledningen är personbunden och grundar sig på de enskilda personernas erfarenheter och kompetens.

– Personalens kunskap och medvetenhet om riskerna, reglerna och ändamålen och effekterna av skyddsanordningarna bör utvecklas.

– Riskerna har i huvudsak bedömts endast på en allmän nivå, t.ex. ”krock” eller ”brand”, utan att närmare specificera situationerna.

– Anvisningarna och instruktionerna till publiken även utanför banan bör skötas bättre. Publikens säkerhet bl.a. på gångvägarna, de övriga tjänsterna och första hjälpen bör förbättras.

– Specificeringen, skyltningarna och övervakningen av områden avsedda för media för åskådning och fotografering behöver förbättras.  Arrangören är ansvarig för säkerheten av alla övriga aktörer som deltar i evenemanget, t.ex. medierepresentanter, samarbetspartners anställda m.m.

– En flagglina kan inte anses som en tillräcklig åtgärd för att hålla publiken borta från körområdet.

– Evenemangarrangörerna var dåligt informerade om anmälningsplikten om olyckor och allvarliga risksituationer till övervakningsmyndigheten (Tukes).

– Uppföljningen av olyckor och risksituationer som inträffar under evenemangen bör utvecklas. Man ska kunna reagera till även mindre risksituationer och skador snabbt, så att man kan undvika att det uppkommer flera motsvarande situationer. Olycksdataregister och -uppföljning ska utnyttjas i planeringen av kommande evenemang.

Polisen och räddningsväsendet har haft en betydande roll i övervakningen av motorsportshower och ‑evenemang. Det är tydligt att samarbete mellan tjänsteleverantörerna och myndigheter samt mellan de olika myndigheterna kommer att behövas även framöver.

Tukes har upprättat anvisningar för tjänsteleverantörerna inom motorsport: