Tukes poisti viime vuonna markkinoilta 158 vaarallista tuotetta

Tukes
29.1.2016 7.30
Tiedote

 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) poisti vuonna 2015 markkinoilta 158 vaarallista tai vaatimustenvastaista tuotetta. Määrä lähes puolittui edellisvuodesta, jolloin markkinoilta poistettiin 288 tuotetta. Sen sijaan kuluttajilta takaisin kerättyjen tuotteiden määrä pysyi lähes ennallaan. Vuonna 2015 yhteensä 77 tuotetta kerättiin takaisin kuluttajilta, vuotta aiemmin näitä vakavimmin vaarallisia tuotteita löytyi 85.

Sähkölaitteista vakavia puutteita löytyi edelleen eniten led-valaistustuotteista, latureista ja verkkoliitäntäkojeista. Puutteita löytyi paljon myös koneista, leluista, vaatteista ja henkilönsuojaimista sekä häkä- ja palovaroittimista.  

Lähes sata sähkölaitetta poistettiin markkinoilta

Tukes teki vuoden aikana 2100 valvontakäyntiä sähkölaitteita myyviin liikkeisiin sekä valmistajien ja maahantuojien tiloihin. Yhteensä 430 sähkölaitetta testautettiin, ja testausten perusteella markkinoilta poistettiin 92 vaarallista tai vaatimustenvastaista tuotetta. Näistä 30 kerättiin takaisin kuluttajilta. Lisäksi lievemmin vaatimusten vastaisille tuotteille annettiin 63 myyntikieltoa.

– Sähkölaitteiden valvontaa kohdistetaan riskiperusteisesti epäilyttäviin tuotteisiin tai esimerkiksi uusiin tuotetyyppeihin.  Riskiryhminä ovat jo muutaman vuoden ajan olleet led-valaistustuotteet sekä laturit ja verkkoliitäntäkojeet, ja niissä havaittiin jälleen eniten puutteita. Valvontatulokset eivät kuitenkaan anna kokonaiskuvaa markkinoilla olevien vaarallisten sähkölaitteiden määrästä, vaan ne kertovat pikemminkin Tukesin valvonnan oikeasta kohdentumisesta, kertoo Sähkötuoteryhmän johtava asiantuntija Mika Toivonen.


Lelujen puutteina ftalaatit ja irtoavat osat


Tukes valvoo projektiluonteisesti ja ilmoitusten perusteella yleisten kulutustavaroiden,  lelujen, koneiden ja henkilönsuojainten turvallisuutta. Valvontatapauksia oli viime vuonna yhteensä 270, ja 47 tuotetta poistettiin markkinoilta. Yhteensä 42 tapauksessa yritykset joutuivat keräämään tuotteet takaisin myös kuluttajilta. Näiden joukossa oli mm. henkilönsuojaimia, vaatteita, koneita, leluja ja lastenhoitotarvikkeita.  

– Lelujen vakavimpia puutteita olivat esimerkiksi liian suuret ftalaattipitoisuudet sekä tukehtumisvaaraa aiheuttavat pienet irtoavat osat, kertoo Kuluttajaturvallisuusryhmän johtava asiantuntija Janne Niemelä. Vaatteissa ongelmana olivat useimmiten kuristumisvaaraa aiheuttavat liian pitkät narut.

Uudet varoitusmerkit huomion kohteena kemikaalituotteissa


Kemikaalituotteiden valvonta-alueeseen kuuluvat mm. biosidit, kasvinsuojeluaineet, pesuaineet, kosmetiikka sekä muut kuluttaja- ja teollisuuskemikaalit. Markkinavalvonnan kohteena oli viime vuonna yli 1300 eri tuotetta ja valvontakäyntejä yrityksiin tehtiin noin 150. Valvonnassa kiinnitettiin erityisesti huomiota kemikaalien uusiin varoitusmerkintöihin, jotka tulivat kemikaaliseosten osalta voimaan kesäkuussa 2015.


– Pesuaineiden valvonta kohdistui kotimaisten valmistajien tuotteisiin ja niiden vaaraluokituksiin ja -merkintöihin. Puutteita löytyi yli 100 tuotteen merkinnöissä, joista suurimman osan yritykset korjasivat jo Tukesin yhteydenoton perusteella. Kosmeettisten valmisteiden valvontaa kohdennettiin mm. markkinointiväittämiin, herkistävän säilöntäaineen metyyli-isotiatsolinonin pitoisuuksiin ja tuotteiden merkintöihin. Vaikka merkinnöissä on usein puutteita, lainsäädännön vastaisia koostumuksia tulee Tukesin tietoon harvoin. Kosmetiikkavalvonnassa painottuu yritysten ohjaus ja neuvonta, kertoo Kemikaalien markkinavalvontaryhmän päällikkö Marilla Lahtinen.

Markkinavalvontarekisteristä löytyvät markkinoilta poistetut tuotteet


Tukes valvoo myös pakkausten, sähkö- ja elektroniikkalaitteiden, akkujen ja paristojen sisältämiä vaarallisia aineita koskevien säädösten noudattamista. Näissä tuoteryhmissä valvonnan kohteena oli yhteensä 150 tuotetta, joista kolmessa tapauksessa tuote poistettiin markkinoilta ja 19 tapauksessa annettiin kirjallinen huomautus. 

Jalometallituotteiden, rihkamakorujen ja kellojen valvonnassa tehtiin myyntiliikkeisiin tai messuosastoille 300 käyntiä, joista arvioitavaksi hankittiin 28 tuotetta, ja neljä tuotetta poistettiin markkinoilta. Pelastustoimen laitteiden osalta markkinoilta poistettiin yksi sammutuspeite, kaksi palovaroitinta ja kahdeksan häkävaroitinta. Viisi häkävaroitinta kerättiin takaisin myös kuluttajilta.  Räjähteiden valvonnassa yksi ilotulitepata poistettiin markkinoilta.


Tarkempia tietoja markkinoilta poistetuista tuotteista löytyy Tukesin markkinavalvontarekisteristä  sekä Twitteristä @Tukesinfo hashtagillä #palautusmenettely.


Tukesille voi ilmoittaa vaaralliseksi epäilemästään tuotteesta verkkosivuillamme olevalla lomakkeella 


Lue myös verkkolehden artikkeli: Vaaralliset sähkölaitteet jäävät Tukesin haaviin


Lisätietoja:

Johtava asiantuntija Mika Toivonen, p. 029 5052 653 (sähkölaitteet)
Johtava asiantuntija Janne Niemelä, p. 029 5052 153 (kulutustavarat, esim. lelut, suojaimet, koneet), 
ryhmäpäällikkö Marilla Lahtinen, p. 029 5052 048 (kemikaalituotteet)
[email protected]

 Liitteet:

Aiheeseen liittyviä tiedotteita:

 Leluaseita ja tuttiketjuja poistettu markkinoilta 

Varmista ettei lastenhuoneesta löydy vaarallista valaisinta  

Häkävaroittimien toimintavarmuudessa puutteita, lopeta käyttö ja palauta kauppaan