Hoppa till innehåll

Tukes drog 158 farliga produkter tillbaka från marknaden år 2015

Tukes
29.1.2016 7.30
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) drog i fjol tillbaka från marknaden 158 produkter som var farliga eller inte uppfyllde de gällande kraven. Mängden var nästan hälften så stor som året innan med 288 produkter. I stället förblev antalet produkter som återkallades från konsumenter, sammanlagt 77, nästan oförändrat. Ett år tidigare upptäcktes 85 artiklar som hade de allvarligaste bristerna.


I elprodukter upptäcktes allvarliga brister alltjämt mest i LED-belysningsprodukter, laddare och nätaggregat. Även maskiner, leksaker, kläder och personlig skyddsutrustning samt kolomonoxid- och brandvarnare hade ett flertal brister.

Nästan 100 elprodukter drogs tillbaka

Under 2015 gjorde Tukes 2.100 övervakningsbesök i affärer som säljer elapparater samt hos tillverkare och importörer. Sammanlagt 430 elapparater testades och på basis av testerna drogs tillbaka från marknaden 92 artiklar som var farliga eller inte uppfyllde de gällande kraven. Av dessa återkallades 30 från konsumenter. Ytterligare förordnades 63 försäljningsförbud för produkter som hade lindrigare brister i överensstämmelse med kraven.

– Övervakningen av elapparater riktas riskorienterat på misstänkliga produkter eller t.ex. på nya produkttyper. Riskgrupper utgörs sedan några år av LED-belysningsprodukter samt laddare och nätaggregat i vilka upptäcktes mest brister också i fjol. Övervakningsresultaten ger dock inte någon helhetsbild av mängden av farliga elapparater på marknaden, utan visar främst hur Tukes har lyckats allokera sin övervakning, säger ledande expert Mika Toivonen i Elproduktsgruppen vid Tukes.

Ftalater och små lösa delar i leksaker

Tukes övervakar projektartat och på grund av anmälningar säkerheten av allmänna konsumtionsvaror, leksaker, maskiner och personlig skyddsutrustning i Finland. I fjol registrerade vi sammanlagt 270 fall och 47 produkter drogs tillbaka från marknaden. I sammanlagt 42 fall var företagen också tvungna att återkalla produkterna från konsumenterna, bl.a. personlig skyddsutrustning, klädsel, maskiner, leksaker och barnavårdsartiklar.

– De allvarligaste bristerna i leksaker var t.ex. för stora halter av ftalater och små lösa delar som medförde risk för kvävning, påpekar ledande expert Janne Niemelä i Konsumentsäkerhetsgruppen vid Tukes. I kläder orsakades de flesta problem genom för långa snör som medförde risk för kvävning.

Nya faropiktogram i kemikalieprodukter

Övervakningsområdet för kemikalieprodukter omfattar bl.a. biocider, växtskyddsmedel, tvättmedel, kosmetiska produkter samt andra konsument- och industrikemikalier. Över 1.300 olika produkter var föremål för övervakning år 2015 och ca. 150 övervakningsbesök gjordes hos företag. Man beaktade särskilt de nya faropiktogram för kemikalier som trädde i kraft för kemikalieblandningar i juni 2015.

– Övervakningen av tvättmedel allokerades på inhemska tillverkares produkter och deras farlighetsklassificering och varningsmärkningar. Vi upptäckte över 100 produkter som hade brister i märkningar – av vilka de största delen åtgärdades redan efter att Tukes har kontaktat företaget. Övervakning av kosmetiska produkter riktades på bl.a. marknadsföringspåståenden, halter av det allergiframkallande konserveringsmedlet metylisotiazolinon och produktmärkningar. Även om det finns ofta brister i märkningarna upptäcker Tukes sällan sammansättningar som skulle stå i strid med lagstiftning. I kosmetikaövervakningen betonar vi vägledning och rådgivning av företag, säger gruppchef Marilla Lahtinen i Gruppen för marknadsövervakning av kemikalier vid Tukes.

Produkter som dragits tillbaka i Tukes marknadsövervakningsregister

Tukes kontrollerar också efterlevnaden av författningar som gäller farliga ämnen i förpackningar, el- och elektronikapparater, ackumulatorer och batterier. I dessa produktgrupper hade vi sammanlagt 150 produkter som föremål för övervakning, av vilka i tre fall drogs produkten tillbaka från marknaden och i 19 fall utfärdades en skriftlig anmärkning.

I vår övervakning av ädelmetallprodukter, billighetssmycken och ur gjordes 300 besök i butiker eller mässavdelningar, från vilka 28 produkter skaffades för närmare utredning och fyra artiklar drogs tillbaka från marknaden. Kring anordningar inom räddningsväsendet drogs en släckningsfilt, två brandvarnare och åtta kolmonoxidvarnare tillbaka från marknaden. Dessutom återkallades fem kolmonoxidvarnare från konsumenterna. Vid övervakning av explosiva varor drogs en farlig fyrverkeritårta tillbaka från marknaden.

Närmare uppgifter om produkter som dragits tillbaka från marknaden finns i Tukes marknadsövervakningsregister (på finska) samt på Twitter @Tukesinfo under #palautusmenettely. 

Mer information: 
Ledande expert  Mika Toivonen, tfn 029 5052  653 (elprodukter)

Ledande expert Janne Niemelä, tfn 029 5052 153 (konsumtionsvaror)

Gruppchef Marilla Lahtinen, tfn 029 5052 048 (kemikalieprodukter)
E-post: [email protected] 

Anslutande tidigare meddelanden:

Leksaksvapen och nappkedjor dragits tillbaka

Kolla att det inte finns en farlig ljusarmatur i barnrummet

Brister i funktionssakerheten hos kolmonoxidvarnare – sluta använda produkten och returnera den till butiken