Skip to Content

Tukes lät testa produkter i lågprisnätbutiker: nästan alla leksaker, barnavårdsartiklar och elektriska installationer var farliga

Mediatiedote
Utgivningsdatum 10.9.2018 10.46 | Publicerad på svenska 10.9.2018 kl. 11.17
Pressmeddelande
Tukes lät testa produkter i lågprisbutiker

Eftersom konsumenters shoppande i nätbutiker utanför EU har ökat under de senaste åren, bestämde Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) att låta testa och kontrollera säkerheten hos de produkter som säljs i dessa butiker och som är populära bland finländare. Resultaten var oroväckande: endast en av de 32 leksaker, barnavårdsartiklar, smycken och elektriska installationer uppfyllde de europeiska kraven. Om dessa produkter var till försäljning i Finland skulle butikerna vara skyldiga att ta dem tillbaka från konsumenterna. Av de beställda kosmetiska produkterna saknade sex av tio produkter den ingrediensförteckning som krävs i Europa.

Tukes test är en del av myndighetskampanjen På eget ansvar (länk www.omallavastuulla.fi ) som börjar idag.

För säkerhetskontrollerna beställde Tukes speciellt produkter från stora e-handelsplattformar som är populära bland finländare, såsom Wish, AliExxpress och eBay. Eftersom nätbutikerna är belägna utanför Finland och EU, nås de inte av finska myndigheters övervakning. I praktiken betyder detta att en konsument som köper produkter från länder utanför EU själv ansvarar för konsekvenserna om produkten orsakar skada. 

Tukes experter valde de testade produkterna med samma principer, på basis av vilka övervakningen även görs i Finland. I valet av produkter samarbetade Tukes även med den populära Wish/AliExpress/eBay (Finland) -FB-gruppen.

Förutom produkterna undersökte Tukes även produktförpackningarna. Inte i en enda förpackning hittades tungmetaller som är förbjudna i förpackningar, såsom kadmium, bly, kvicksilver och sevärt krom.

Alla leksaker och barnavårdsartiklar som testades var farliga

Alla de sjutton leksaker, nappar, nappkedjor och barnkläder som valdes till Tukes test visade sig vara farliga. Säkerhetsbristerna var slående.

- Till exempel hittades en nappkedja som tänjde till 170 cm, när nappkedjans maximilängd i Europa är 22 cm. En för lång nappkedja är en strypsnara för en baby. Oroväckande var även leksaker som sväller i vatten, och som på grund av sitt utseende kan förväxlas med lösgodis. Om ett barn till exempel tuggar på en sådan leksak och en del av leksaken hamnar i barnets kropp, kan det i värsta fall leda till dödligt tarmvred, berättar Tukes överinspektör Anja Merenkivi.

Andra brister som hittades var:

  • i små barns kläder som var nära huvudöppningen, och som orsakar strypningsfara

  • i barns klockor och ringar som lossnar för lätt, och som fräter de inre organen om de sväljs

  • från flera av de testade leksakerna som var avsedda för små barn lossnade små delar, vilka orsakar kvävningsrisk för under 3-åringar

  • nappars bristfälliga lufthål, vilket orsakar kvävningsrisk

  • en matnapps nappdel som inte var gjord av material som är lämpligt för att vara i kontakt med livsmedel.

    Europeiska unionen har detta år börjat produktsäkerhetsrelaterat samarbete med store e-handelsplattformar utanför EU. Tukes är i kontakt med de e-handelsplattformar som är med i samarbetet, och ber dem ta bort de produkter som Tukes har funnit farliga från försäljningen.

I fem laddare risk för elstöt och brand

Från lågprisnätbutikerna lät Tukes testa sex olika usb-mobiltelefonladdare, av vilka fem visade sig vara farliga. I de farliga produkterna fanns det både risk för brand och för elstöt. Prisen för de testade laddarna varierade från under en euro till cirka fem euro. Alla de laddare som kostade under en euro visade sig vara farliga.

  • Bland dem fanns en laddare som i elsäkerhet var bland de farligaste i Tukes testhistoria. Fastän urvalet är väldigt litet, stöder det våra observationer från Finland: den produkt där förpackningsmärkningarna till största delen är i ordning klarade sig även bra i säkerhetstesten, säger överinspektör Kimmo Hakala från Tukes.

Kosmetiska produkter: Sex förpackningar saknade ingrediensförteckningen som är obligatorisk i EU

För säkerhetskontroll beställde Tukes tolv olika sorters prov på kosmetiska produkter från nätbutiker utanför EU. Med fanns make-up set för barn, peelingstrumpor, ansiktspeeling, gelnagellack som stelnar i UV-ljus, hyaluronsyra, hudblekande kräm, läppglans som förstorar läpparna, långvarigt läppstift, paket för tandblekning och ansiktsmålfärg som lyser i mörker. Bland proven fanns även fästmedel för lösögonfransar och microblading-färg, vilka för tillfället klassificeras som konsumentkemikalier, inte som kosmetiska produkter. 

Kosmetiska produkter som säljs i Europa måste ha en ingrediensförteckning. Från den framgår det vilka kemikalier den kosmetiska produkten innehåller. Sex av de prover som Tukes beställde hade ingen sorts innehållsförteckning. Utan innehållsförteckning är det omöjligt för konsumenten att få reda på om preparatet innehåller någon av de kemikalier som EU har fastställt som farlig.

I fyra av de preparat som Tukes köpte var ingredienserna angivna med andra än latinska bokstäver. Av ingrediensförteckningarna översattes största delen, och på basis av översättningarna hittades inga ingredienser som är förbjudna i EU i något av fyra preparaten. Å andra sidan innehöll inte produkterna det som utlovades i försäljningsannonsen.

- Krämen för hudblekning innehöll inte, på basis av de översatta ingredienserna, inte en enda ingrediens som bleker. Tandblekningspaketet var på basis av översättningen ett preparat för plackborttagning. Hyaluronsyran beställdes som 100-procenttig hyaluronsyra, men i verkligheten var det bara ett av preparaten där hyaluronsyra var den enda ingrediensen, säger Tukes överinspektör Anna Vuori.

På basis av Tukes observationer kan man inte säga om det är säkert eller inte att beställa kosmetiska produkter från nätbutiker utanför EU. Det är ändå bra att köparen tänker på att för dessa produkter finns det inget företag placerat i EU som ansvarar för produkternas säkerhet. 

Smycken som såldes som silversmycken innehöll inte ädelmetall

Tukes beställde även sju silversmycken och två titansmycken från utlandet. Alla de sju silversmyckena hade stämpeln 925 som bevisar silverhalten.

- Inte ett enda av dessa smycken innehöll ändå ädelmetall, köparen blev därmed lurad, berättar överinspektör Anneli Pärnänen från Tukes.

Samma sak gällde för de titansmycken som köptes från utlandet: ingendera innehöll titan.

Nytt kunnande krävs från konsumenterna

Eftersom de produkter som Tukes testade och undersökte finns till försäljning utanför EU kan man inte kräva att deras försäljare tar tillbaka produkterna från de finländska konsumenterna. Tukes önskar att de finländare som nätshoppar från utlandet sätter sig in i Finlands säkerhetskrav för de produkter de köper, och att de är medvetna om riskerna när de fattar sina inköpsbeslut.

- Man får man även bra och säkra produkter från nätbutiker. När konsumenter köper produkter från nätbutiker runtom i världen krävs det framför allt nya sorters färdigheter och kunnande av dem. Konsumenten måste själv se till att produkten är säker, lämplig för sitt användningsändamål och att det är lagligt att hämta den till Finland, säger Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) chef för produktavdelningen Tuiri Kerttula.

Material:

Bilder på de produkter som Tukes granskade:http://tukes.qbank.fi/v2.6/mb.php?h=5622f62418b7fcbe7a705f28988cf311)

När du beställer från länder utanför EU, har du ansvaret för säkerheten På eget ansvar -kampanjens nätsidor: www.omallavastuulla.fi

Mer information:

leksaker och barnavårdsartiklar: överinspektör Anja Merenkivi, tfn. 029 5052 192

elektriska installationer: överinspektör Kimmo Hakala, tfn. 029 5052 199

kosmetiska produkter: överinspektör Anna Vuori, tfn. 029 5052 035

smycken: överinspektör Anneli Pärnänen, tfn. 029 5052 637

av Tukes utförd marknadsövervakning i Finland och EU-samarbete: chef Tuiri Kerttula, tfn. 029 5052 643

[email protected]

 

 

 

Back to top