Menu

Yritä hävittää jyrsijät muilla keinoin ennen kuin myrkytät

Tukes 11.9.2012 8.43
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) muistuttaa, että jyrsijämyrkkyjä on käytettävä harkitusti ja myrkkyjen käyttöohjeet on syytä lukea huolellisesti. Jyrsijämyrkkyjä ei suositella ensisijaisena vaihtoehtona hiirien ja rottien torjuntaan, koska niiden vaikutus ympäristöön on haitallinen. Vanhentuneita tai torjunnan jälkeen poiskerättäviä jyrsijämyrkkyjä pitää aina käsitellä vaarallisena jätteenä.

Jyrsijät viihtyvät pihapiirissä, jos niillä on jotain syötävää ja piilopaikkoja tarjolla.  Esimerkiksi huonosti hoidetut kompostit ja lintujen ruokintapaikat voivat houkutella jyrsijöitä. Jyrsijät pääsevät sisälle rakennuksiin pienistäkin raoista. Siksi siisteys ja rakennusten kolojen tilkitseminen tai verkkojen asennus ovat hyviä keinoja torjunnassa. Jos nämä keinot eivät tehoa, ennen myrkkyjen käyttöä kannattaa yrittää poistaa ongelmaa harkitusti sijoitettujen loukkujen avulla.

Tukesin verkkosivuilta löytyy tietopaketti hiirten ja rottien torjuntaan ja jyrsijämyrkkyjen käyttöön.

Jyrsijämyrkkyjen käyttörajoitukset ja pakettien etiketit muuttuvat

Kahden vuoden sisällä useita kuluttajakäyttöön tarkoitettuja, tuttuja jyrsijämyrkkyjä poistuu markkinoilta ja saataville tulee uusia valmisteita. Lisäksi valmisteiden käyttöä koskevat rajoitukset ja käyttöohjeet muuttuvat. Muutoksen tavoitteena on parantaa kuluttajaturvallisuutta ja suojella erityisesti lapsia, eläimiä ja ympäristöä myrkkyjen haittavaikutuksilta.

Muutokset johtuvat EU:ssa tehdyistä arvioinneista, joissa jyrsijämyrkyissä käytettyjen tehoaineiden vaarallisuutta on arvioitu. Myös kaikkien markkinoilla olevien valmisteiden riskit arvioidaan, minkä vuoksi niiden käyttörajoitukset ja käyttöohjeet tarkentuvat ja uudistuvat. Riskien arvioinnin myötä vaarallisimmat jyrsijämyrkkyvalmisteet poistuvat kuluttajakäytöstä. Suomessa Tukes hyväksyy markkinoille tulevat valmisteet.

Kaikki jyrsijämyrkyt arvioidaan ja niiden hyväksymisestä päätetään vuoden 2014 alkuun mennessä. Siirtymäkauden ajan kaupoista löytyy sekä vanhoilla että uusilla etiketeillä ja käyttöohjeilla varustettuja valmisteita.

Muutokset jyrsijämyrkkyjen käyttöohjeissa (tulevat voimaan valmisteesta riippuen vuoteen 2014 mennessä):

  • Hiirten torjuntaan tarkoitettuja valmisteita saa käyttää ainoastaan sisätiloissa.
  • Rottien torjuntaan käytettyjen valmisteiden määrä vähenee. Aiemmin rottien torjuntaan tarkoitettu valmiste voikin olla kuluttajakäytössä sallittu enää vain hiirien torjuntaan. Rotantorjuntavalmisteita voidaan sisätilojen lisäksi käyttää myös rakennusten seinustoilla. 
  • Syöttejä saa sijoittaa jyrsijöiden saataville vain syöttilaatikoissa.
  • Kuluttaja voi ostaa valmiiksi täytettyjä syöttilaatikoita tai valmiita annospusseja, jotka sijoitetaan uudelleenkäytettäviin syöttilaatikoihin.
  • Syöttilaatikoiden pitää olla kestävää materiaalia, jotta muut eläimet eivät pysty puremaan tai rikkomaan niitä. Myös syöttilaatikoiden oikea sijoittaminen on tärkeää.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Sari Kuosmanen, p. 029 5052 105

ylitarkastaja Sanna Koivisto, p. 029 5052 030

ylitarkastaja Tiina Tuusa, p. 029 5052 078

sähköposti: [email protected]