Meny

Försök först bli av med gnagare på annat sätt innan du använder gift

Tukes 11.9.2012 8.43
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner om att gnagargifter ska användas med eftertanke och att bruksanvisningen till gifterna ska läsas omsorgsfullt. Gnagargifter är skadliga för miljön och rekommenderas därför inte som förstahandsalternativ vid bekämpning av möss och råttor. Gnagargifter som blivit gamla eller samlas upp efter bekämpningen ska alltid hanteras som farligt avfall.

Gnagare trivs i gårdsmiljöer, om där finns något att äta och ställen att gömma sig på. Till exempel kan dåligt skötta komposter och fågelbord locka till sig gnagare. Gnagare tar sig in i byggnader även genom mycket små springor. Därför är det bra att hålla rent och snyggt och täta springorna i byggnader eller täcka dem med nät. Om det här inte hjälper är nästa steg att placera ut fällor på strategiska platser, innan man tar till gift.

På Tukes webbplats finns ett faktapaket om bekämpning av möss och råttor och om användning av gnagargifter.

Användningsbegränsningarna för gnagargifter och etiketterna på paketen förändras

Inom två år försvinner en rad välbekanta gnagargifter för konsumentbruk från marknaden och ersätts av nya preparat. Bruksanvisningarna och begränsningarna i fråga om användning av preparaten förändras också. Syftet är att förbättra konsumentsäkerheten och skydda särskilt barn, djur och miljön mot gifternas skadliga effekter.

Orsaken till förändringarna är att man inom EU gjort utvärderingar av de verksamma ämnena i gnagargifter och deras farlighet. Riskerna bedöms även för alla preparat som finns på marknaden, och därför kommer användningsbegränsningarna och bruksanvisningarna för dem att preciseras och förnyas. I och med riskbedömningen kommer de farligaste gnagargiftpreparaten inte längre att vara tillgängliga för konsumenter. I Finland godkänner Tukes preparat som släpps ut på marknaden.

Alla gnagargifter kommer att bedömas och beslut om godkännande av dem fattas före ingången av 2014. Under en övergångsperiod kommer det i handeln att finnas preparat med både gamla och nya etiketter och bruksanvisningar.

Förändringar i bruksanvisningen till gnagargifter (träder i kraft före ingången av 2014 beroende på preparat):

  • Preparat som är avsedda för bekämpning av möss får endast användas inomhus.
  • Antalet preparat för bekämpning av råttor minskar. Ett preparat som tidigare varit avsett för bekämpning av råttor kan hädanefter bara vara tillåtet för bekämpning av möss när det används av konsumenter. Preparat för bekämpning av råttor kan förutom inomhus även användas vid husväggar. 
  • Beten får bara placeras ut i beteslådor.
  • Konsumenterna kan köpa färdigt fyllda beteslådor eller färdiga portionspåsar som placeras i återanvändbara beteslådor.
  • Beteslådorna ska vara gjorda av ett hållbart material för att inte andra djur ska kunna bita på dem eller ha sönder dem. Det är också viktigt att placera beteslådorna rätt.

Mer information:

överinspektör Sari Kuosmanen, tfn 029 5052 105

överinspektör Sanna Koivisto, tfn 029 5052 030

överinspektör Tiina Tuusa, tfn 029 5052 078

e-post: [email protected]