Skip to Content

Euroopan markkinavalvontaviranomaiset puivat Tampereella ympäristölle vaarallisten aineiden valvontaa sähkötuotteissa

Tukes
Julkaisuajankohta 23.3.2012 8.51
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) isännöi Tampereella tiistaina 27.3. järjestettävää markkinavalvontaviranomaisten tapaamista. Kokouksessa viranomaiset etsivät yhteisiä pelisääntöjä ympäristölle vaarallisten aineiden käytön valvontaan sähkö- ja elektroniikkatuotteissa. Tampereella aihetta käsittelevät viranomaiset kymmenestä EU-maasta ja Norjasta.

Sähkölaitteet eivät saa sisältää ympäristöä saastuttavia aineita. Ympäristölle vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa rajoittaa Euroopan unionissa RoHS-direktiivi (Restriction of Hazardous Substances). Direktiivi koskee tiettyjä 1.7.2006 jälkeen markkinoille tuotuja sähkö- ja elektroniikkatuotteita. Tampereen-kokouksessa pinnalla ovat direktiiviin tehdyt tarkennukset. RoHS 2
-direktiivi tuli voimaan viime kesänä.

– Uusi direktiivi antaa valmistajille ja maahantuojille tarkemmat vaatimukset siitä, miten pitää osoittaa, ettei laite sisällä ympäristölle vaarallisia aineita. Lisäksi uuden direktiivin myötä haitallisten aineiden rajoitukset koskevat siirtymäaikojen jälkeen entistä laajempaa joukkoa sähkö- ja elektroniikkatuotteita, ylitarkastaja Tiia Salamäki Tukesista sanoo.

Suomessa RoHS 2 -direktiivin kansallinen lainsäädäntö tulee voimaan 2.1.2013. Direktiivi on harmonisoitu, eli direktiivin sisältö on kaikissa EU-maissa sama, vaikka kukin jäsenvaltio noudattaa omia toimintatapojaan lakia säätäessään.

– Yritämme yhdenmukaistaa kokouksessa lain tulkintaa. Keskustelemme myös, mitä tuotteita missäkin maassa on testattu ja onko löytynyt puutteita. Tietojen vaihtaminen antaa näkemystä siihen, mitä tuotteita olisi syytä testata myös Suomessa, Salamäki sanoo.

Kokouksessa on myös tarkoitus sopia yhteisistä markkinavalvontaprojekteista. Aiemmin yhteisvalvontaprojekteissa on esimerkiksi löydetty liikaa lyijyä sisältäviä leluja.

– Ympäristölle haitalliset aineet eivät näy tuotteesta päällepäin. Me viranomaiset testautamme laitteita laboratorioissa. Usein haitallista ainetta löytyy tuotteen sisältä, esimerkiksi juotoksista, Salamäki sanoo.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Tiia Salamäki, p. 010 605 2632

Sähköposti: [email protected]