Kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteiden ja kemikaali-ilmoitusten oltava uuden EU-asetuksen mukaisia joulukuussa 2012

Tukes
19.9.2012 15.34
Tiedote

1.12.2012 lähtien kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteiden pitää olla EU-asetuksen N:o 453/2010 mukaisia. Koska Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) kemikaalituoterekisteriin lähetettävät kemikaali-ilmoitukset pohjautuvat käyttöturvallisuustiedotteeseen, myös kemikaali-ilmoitukset pitää uusia. Tukes palauttaa jatkossa vanhentuneen lainsäädännön mukaiset kemikaali-ilmoitukset lähettäjälle.

Käyttöturvallisuustiedotteen uudet vaatimukset johtuvat REACH-asetuksen liitteen II muutoksesta (komission asetus (EU) N:o 453/2010). Muutos on tullut voimaan 20.6.2010, ja sitä on sovellettu 1.12.2010 alkaen. Niiden kemikaalien osalta, joihin on voinut soveltaa siirtymäaikoja, asetuksen mukaiset muutokset on toimeenpantava 1.12.2012 mennessä. Siirtymäajat ovat koskeneet aineita, jotka on saatettu markkinoille luokiteltuina, merkittyinä ja pakattuina ennen 1.12.2010 tai seoksia, jotka on toimitettu jollekin vastaanottajalle ainakin kerran ennen 1.12.2010.

Tukes pyytää huomioimaan myös CLP-asetukseen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008) liittyvät muutokset. Aineiden, joihin on voinut soveltaa siirtymäaikaa, tulee olla CLP-asetuksen mukaisesti luokiteltuja, merkittyjä ja pakattuja viimeistään 1.12.2012. Seosten osalta CLP-asetuksen mukaisiin vaatimuksiin on siirryttävä 1.6.2015 mennessä (siirtymäaika 1.6.2017). Käyttöturvallisuustiedotteen kohdassa 3 seoksen ainesosien luokitusten tulee olla myös CLP-asetuksen mukaisia heti, kun luokitustiedot ovat saatavilla.

Lisätietoja CLP-asetuksesta, käyttöturvallisuustiedotteesta ja siirtymäajoista saa REACH- ja CLP-neuvontapalvelusta. Lisäksi Euroopan kemikaalivirasto ECHA on julkaissut ohjeen käyttöturvallisuustiedotteen laatimisesta.

Lisätietoa kemikaali-ilmoituksesta löytyy Tukesin verkkosivuilta

Jos haluatte saada kemikaalien tuotevalvontaa koskeviin lainsäädäntöuudistuksiin ja muihin ajankohtaisiin asioihin liittyvän sähköisen KEMINFO uutiskirjeemme, ilmoittautukaa sähköpostilistallemme osoitteeseen [email protected].

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Anu Matilainen, p. 029 5052 706,

sähköposti: [email protected].