Skip to Content

Vaarallisia lastenvaunuja ja -rattaita poistettu markkinoilta

Tukes
19.11.2014 10.00
Tiedote

Lastenvaunujen ja -rattaiden turvallisuutta selvitettiin eurooppalaisessa yhteisprojektissa, johon osallistui Suomesta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes). Projektissa testautettiin 51 lastenvaunua ja -ratasta sekä yhdistelmävaunua.  Testatuista tuotteista kahdeksasta löytyi vakavia puutteita.  Suomesta testeihin valittiin neljä tuotetta, ja testien perusteella yhdet rattaat ja yhdet vaunut poistettiin markkinoilta.

Eurooppalaisen tuoteturvallisuusviranomaisten verkoston Prosafen (Product Safety Forum of Europe) johtamaan lastenvaunuprojektiin osallistui 13 EU-maata, joista jokainen hankki testeihin muutamia näytteitä. Lastenvaunuista ja -rattaista testattiin mekaaniset ja fysikaaliset ominaisuudet niitä koskevan standardin mukaisesti.

-   Vaikka tuotteista löytyikin paljon puutteita, projektin tulokset eivät edusta markkinoiden yleistä tilannetta. Testeihin valittiin tuotteita riskiperusteisesti, eli tutkimalla silmämääräisesti helposti havaittavia mahdollisia puutteita, tuoteturvallisuusinsinööri Asta Koivisto kertoo.

Suomesta testeihin valituista neljästä tuotteesta kaksi osoittautui niin vakavasti puutteelliseksi, että Tukes edellytti niiden poistamista markkinoilta. Molemmissa tapauksissa puutteita oli useampia. Kahdessa muussa testeissä olleessa rattaassa havaittiin lievempiä puutteita.

Kaikkien testausten perusteella Euroopassa määrättiin lastenvaunuille ja -rattaille viisi palautusmenettelyä eli tuotteet kerättiin pois kuluttajilta. Kolmet vaunut pyydettiin palauttamaan valmistajan tai maahantuojan korjattavaksi.

Lastenvaunuissa ja -rattaissa havaittuja puutteita olivat:

  • Lastenrattaiden jarrut eivät pitäneet joko uutena tai käyttöä jäljittelevän testin jälkeen.
  • Vaunut kaatuivat liian helposti.
  • Vaunut eivät täyttäneet vaatimuksia käyttöä jäljittelevässä testissä, esimerkiksi yhdestä vaunusta murtui etupyörä ja toisesta työntöaisa.
  • Nyörit kantokopan ja istuinosan sisäpuolella olivat liian pitkät, mikä aiheuttaa kuristumisvaaran.
  • Vaunuissa oli lasten ulottuvilla tukehtumisvaaraa aiheuttavia liian helposti irtoavia pieniä osia, kuten muovitarroja tai neppareiden päällisiä.
  • Vaunuista löytyi koloja, joihin lapsen on mahdollista jäädä jumiin ja jäykkien osien väliin jääviä rakoja, joihin lapsen sormet voivat jäädä puristuksiin.
  • Käyttöohjeissa ja tuotteen merkinnöissä oli puutteita.

Lastenhoitotarvikkeista tehdään Tukesiin vuodessa noin kymmenen ilmoitusta, joista valtaosa koskee lastenvaunuja tai -rattaita. Suomesta projektiin valittiin yhdet vaunut kuluttajalta tulleen ilmoituksen perusteella.  Vaunuista löytyi testeissä niin vakavia puutteita, että Tukes edellytti vaunujen poistamista markkinoilta.

Kuluttajaturvallisuuslain mukaan vastuu tavaroiden turvallisuudesta kuuluu toiminnanharjoittajalle, eikä kulutustavara saa aiheuttaa vaaraa kuluttajien turvallisuudelle tai omaisuudelle. Koska projektin tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että markkinoilla on vaatimustenvastaisia lastenvaunuja ja -rattaita, on sisäänostajien syytä kiinnittää entistä enemmän huomioita valitsemiensa tuotteiden turvallisuuteen.

Lastenvaunujen hankintaan liittyviä turvallisuusvinkkejä saa esimerkiksi Tukesin laatimasta vaunun hankkijan muistilistasta. Lisäksi Tukes muistuttaa vanhempia säännöllisen huollon ja käyttöohjeiden noudattamisen tärkeydestä. Esimerkiksi ylimääräinen tai liian paksu patja vaunuissa voi olla turvallisuusriski.

Prosafe on ETA-alueella toimiva voittoa tavoittelematon yhdistys markkinavalvontaviranomaisille. Sen yhtenä päätavoitteena on parantaa tuotteiden ja palveluiden turvallisuutta Euroopassa. Prosafe koordinoi eurooppalaisia markkinavalvontaprojekteja, joita rahoittaa Euroopan komissio.

Lisätietoja: tuoteturvallisuusinsinööri Asta Koivisto, p. 029 5052 187, [email protected]

Linkit:

Lastenvaunun hankkijan muistilista

Tukesin markkinavalvontarekisteri (etusivu) ja  lastenhoitotarvikkeet-sivu

Prosafen projektin loppuraportti lastenvaunujen ja -rattaiden turvallisuudesta (englanniksi)

RAPEX-ilmoitukset lastenvaunuista ja -rattaista (englanniksi)

Liite: Suomen markkinoilta poistettuja lastenvaunuja ja -rattaita 2011-2014

Prosafen projektiin liittyen Suomen markkinoilta poistettiin seuraavat lastenvaunut ja rattaat:

Yhdistelmävaunut, tuotenimi: Gesslein, M3 Vision FI,
Vaaran laji: Kuristuminen, muut ulkoiset vammat (useita turvallisuuspuutteita, esim. kantokopan sisäpuolella liian pitkät kuristumisvaaraa aiheuttavat nyörit. Etupyörä murtui käyttöä jäljittelevässä testissä.)  

Matkarattaat: tuotenimi: Suomi-vaunu,  Malli: Salama-matkaratas.  Vaaran laji: Muut ulkoiset vammat (tuotteen jarrut eivät pitäneet).  

 
Muita lastenvaunuja ja -rattaita, jotka löytyvät Tukesin markkinavalvontarekisteristä:

 Lastenrattaat , tuotenimi: Teutonia, Malli BeYou! 2011 ja BeYou! 2012 (vain mallit 2011 ja 2012) 

 Lastenvaunut, tuotenimi  Pireus Luxyhdistelmävaunut

 Tarkemmat tiedot Tukesin markkinavalvontarekisteristä lastenhoitotarvikkeet-sivulta

  ”Tukesin Turvallinen arki lapselle –teemaviikkoa vietetään 13-19.11.2014

Teemaviikon avoin keskustelutilaisuus Pasilassa, Ratapihantie  9:n auditoriossa ke 19.11. klo 10-11.30

– tervetuloa!

Asiantuntijat päivystävät ja vastaavat lasten turvallisuuteen liittyviin kysymyksiin Tukesin Facebook-sivulla ke 19.11. klo 12-15.

Seuraa Tukesia somessa:

Twitter: @tukesinfo
Facebook: turvallisuusjakemikaalivirasto
LinkedIn: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto”