Vaarallisia tuotteita koskevat ilmoitukset lisääntyneet EU:n alueella

Tukes
16.5.2013 13.30
Tiedote

Vuonna 2012 kuluttajien terveydelle ja turvallisuudelle vakavan riskin aiheuttavista tuotteista tehtiin 1938 ilmoitusta Euroopan unionin jäsenmaissa. Eniten ilmoituksia tehtiin vaatteista, tekstiileistä ja muotituotteista. Ilmoitusten määrä kasvoi 26 % vuoteen 2011 verrattuna. Suomesta tehtiin 116 ilmoitusta, joista suuri osa koski leluja ja sähkötuotteita.

Ilmoitukset vaarallisista tuotteista ja niihin liittyvistä toimenpiteistä kerätään EU:ssa RAPEX-järjestelmään. Järjestelmän avulla välitetään tietoa vaarallisista tuotteista jäsenmaiden kesken. Euroopan komissio julkaisee ilmoituksista verkkosivuillaan viikoittain yhteenvedon. Suomessa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) toimii RAPEX-järjestelmän kansallisena yhteyspisteenä.

Vuonna 2012 järjestelmään tehtiin eniten ilmoituksia vaatteista, tekstiileistä ja muotituotteista edellisten vuosien tapaan. Lastenvaatteissa oli edelleen kiellettyjä kuristumisvaaraa aiheuttavia naruja ja nyörejä. Ilmoituksia tehtiin paljon myös leluista, sähkölaitteista, moottoriajoneuvoista ja kosmetiikasta. Näiden tuoteryhmien valvontaa painotetaan monissa jäsenmaissa.  Järjestelmään tehtiin myös ilmoituksia tuotteista aiheutuvista kemiallisista riskeistä, esimerkiksi tatuointivärien sisältämistä nikkelistä ja kadmiumista. RAPEX-ilmoitusten joukossa oli myös uudentyyppisiä riskejä.  Esimerkiksi vauvojen kosteuspyyhkeistä on löydetty jodipropynyyli-butyylikarbamaattia (IPBC), joka on kosmetiikkadirektiivin mukaan kielletty alle 3-vuotiaille lapsille tarkoitetuissa iholle jätettävissä tuotteissa.

RAPEX-ilmoitusten määrä on kasvanut vuosi vuodelta, lukuun ottamatta vuotta 2011, jolloin ilmoituksia tehtiin selkeästi edellisvuotta vähemmän. Kuitenkin vuonna 2012 ilmoitusten määrä kasvoi jälleen 26 %.

– Ilmoitusten määrän kasvuun on vaikuttanut osaltaan riskiperusteisesti kohdistettu ja tehokas markkinavalvonta. Tämän vuoksi kasvaneesta ilmoitusmäärästä ei voi tehdä suoraan sitä johtopäätöstä, että vaarallisten tuotteiden määrä markkinoilla olisi kasvanut, tuoteturvallisuusinsinööri Katri Sihvola Tukesista sanoo.

Suomesta eniten ilmoituksia sähkötuotteista ja leluista

 Suomen RAPEX-verkostoon kuuluvat viranomaiset tekivät vuonna 2012 järjestelmään yhteensä 116 ilmoitusta. Ilmoituksia tehtiin esimerkiksi leluista, joissa oli kiellettyjä ftalaatteja ja koruista, joista vapautuu kadmiumia. Lisäksi Tukes teki ilmoituksia muun muassa sähköiskunvaaraa aiheuttavista latauslaitteista ja led-lampuista sekä klapisirkkeleistä, joiden teräsuojauksessa oli puutteita.

NLF-asetus  (New Legislative Framework) velvoittaa EU-maiden viranomaisia ilmoittamaan RAPEX-järjestelmää käyttäen komissiolle markkinavalvonta-toimenpiteistä, jotka kohdistuvat esimerkiksi vakavan ympäristöriskin aiheuttaviin tuotteisiin tai ammattikäyttöön tarkoitettuihin tuotteisiin, jotka aiheuttavat vakavan turvallisuusriskin käyttäjälleen. Viime vuonna Euroopassa tehtiin 31 tällaisia tuotteita koskevaa ilmoitusta. Suomen viranomaiset tekivät 39 % ilmoituksista. Ilmoitukset koskivat muun muassa kuulonsuojainta ja pakkausmateriaalien sisältämän kadmiumin aiheuttamaa ympäristöriskiä.

RAPEX-järjestelmää voivat hyödyntää niin viranomaiset, yritykset kuin kuluttajatkin. Erityisesti kauppiaiden ja sisäänostajien kannattaa seurata viikkoyhteenvetoja. Näin voi välttää vaarallisen tuotteen päätymisen oman liikkeen valikoimiin ja säästyä kalliilta jälkitoimilta. Yrityksillä on vastuu tuotteiden turvallisuudesta ja velvollisuus ilmoittaa viranomaisille omissa tuotteissa havaituista turvallisuuspuutteista ja vaaratekijöistä.

Lisätietoja:
Tuoteturvallisuusinsinööri Katri Sihvola, puhelin 029 5052 197, [email protected]Komission julkaisema vuosiraportti 2012 ja viikkoyhteenvedot

Lisää aiheesta Tukesin verkkosivuilla