Hoppa till innehåll

Fler anmälningar om farliga produkter i EU

Tukes
16.5.2013 13.30
Pressmeddelande

I Europeiska unionens medlemsländer gjordes år 2012 sammanlagt 1938 anmälningar om produkter som utgjorde en allvarlig risk för konsumenters hälsa och säkerhet. De flesta anmälningarna gällde kläder, textiler och modeprodukter. Anmälningarna var 26 % fler än 2011. I Finland gjordes 116 anmälningar, varav en stor del gällde leksaker och elprodukter.

I EU samlas anmälningar om farliga produkter och åtgärder i samband med dem i RAPEX-systemet. Med hjälp av systemet förmedlas information om farliga produkter till de övriga medlemsländerna. EU-kommissionen publicerar varje vecka ett sammandrag av anmälningarna på sin webbplats. I Finland är Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) nationell kontaktpunkt för RAPEX.

År 2012 gällde de flesta RAPEX-anmälningarna kläder, textiler och modeprodukter precis som tidigare år. Fortfarande förekom det barnkläder med förbjudna snoddar och snören som kan innebära en stryprisk. Det kom också in många anmälningar om leksaker, elapparater, motorfordon och kosmetika. I flera medlemsländer fokuserar man på att övervaka de här produktgrupperna. Det gjordes också anmälningar om produkter som är förenade med kemiska risker, t.ex. tatueringsfärger som innehåller nickel och kadmium. Bland RAPEX-anmälningarna förekom också nya typer av risker. Till exempel har det i babyvåtservetter hittats jodpropynyl-butylkarbamat (IPBC), som enligt kosmetikadirektivet är förbjudet i produkter som används på barn under tre år och som förblir i kontakt med huden en längre tid.

Antalet RAPEX-anmälningar har ökat år för år, med undantag för 2011 då anmälningarna var klart färre än föregående år. År 2012 ökade anmälningarna dock igen med 26 %.

– Den effektiva marknadskontrollen som utförs på riskbasis har bidragit till att anmälningarna ökat.  Av det ökade antalet anmälningar kan man därför inte direkt dra slutsatsen att det finns fler farliga produkter på marknaden, säger produktsäkerhetsingenjör Katri Sihvola på Tukes.

De flesta anmälningarna från Finland gällde elprodukter och leksaker

År 2012 gjorde de finländska myndigheter som är med i RAPEX-nätverket sammanlagt 116 anmälningar till systemet.  Anmälningarna gällde till exempel leksaker som innehöll förbjudna ftalater och smycken som avger kadmium. Dessutom gjorde Tukes anmälningar om bland annat laddningsaggregat och led-lampor som medför risk för elstöt och vedkapar som hade brister i  klingskyddet.

NLF-förordningen (New Legislative Framework) ålägger myndigheterna i EU-länderna att via RAPEX informera kommissionen om marknadskontrollåtgärder som t.ex. gäller produkter som utgör en allvarlig risk för miljön eller produkter för yrkesmässigt bruk som kan utgöra en allvarlig risk för användarens hälsa eller säkerhet. I fjol gjordes 31 anmälningar om sådana produkter i Europa. De finländska myndigheterna stod för 39 % av anmälningarna. Anmälningarna gällde bland annat hörselskydd och förpackningsmaterial som innehöll kadmium, som utgjorde en risk för miljön.

RAPEX-systemet kan utnyttjas av myndigheter, företag och konsumenter. I synnerhet köpmän och inköpare gör klokt i att läsa veckosammandragen. Då kan de undvika att ta in en farlig produkt till försäljning och besparas därmed från kostsamma följdåtgärder. Företagen har ansvar för produkternas säkerhet och är skyldiga att anmäla till myndigheterna om de upptäcker säkerhetsbrister och riskmoment i sina egna produkter.

Mer information:
Produktsäkerhetsingenjör Katri Sihvola, telefon 029 5052 197, [email protected]

Kommissionens årsrapport 2012 och veckosammandrag

Läs mer på Tukes webbplats