Varmista kemikaalien saatavuus ja käyttö Brexitin jälkeen

11.3.2019 13.34
Uutinen

Yritysten suositellaan valmistautuvan Yhdistyneen kuningaskunnan (UK) eroon Euroopan unionista. Tarkista, onko UK:ssa sijaitseva yritys rekisteröinyt kemiallisen aineesi tai onko UK:ssa sijaitsevalla yrityksellä lupa aineesi käytölle, ja toimi sen mukaisesti.

Jotta UK:ssa sijaitsevan yrityksen REACH-rekisteröimä aine voi UK:n eron jälkeen olla EU-markkinoilla, pitää UK:ssa sijaitsevan yrityksen siirtää toimintansa johonkin EU-/ETA-maahan tai siirtää rekisteröinti EU-/ETA-maassa sijaitsevalle ns. ainoalle edustajalle. Muussa tapauksessa jokaisen UK:sta ainetta EU:hun tuovan yrityksen on rekisteröitävä aine itse.

Yritys ei voi UK:n eron jälkeen käyttää REACH-lupamenettelyyn kuuluvaa ainetta UK:ssa sijaitsevalle yritykselle myönnetyn luvan perusteella. Käyttö voi tapahtua vain EU-/ETA-maassa sijaitsevan toimittajan luvan mukaisesti, ellei yritys itse hae lupaa.

Täältä voit tarkistaa aineet, jotka ovat ainoastaan UK:ssa sijaitsevien yritysten rekisteröimiä. Listan lupapäätöksistä, josta käy ilmi luvan saaneet yritykset, löydät täältä.

Lisätietoa ja tarkempaa ohjeistusta löydät ECHAn sivuilta. Rekisteröinnistä ja lupamenettelystä löydät yleisesti tietoa Tukesin REACH-sivuilta.

Lisätietoa voit myös kysyä Tukesin kemikaalineuvonnasta.

REACH