Anordnare av utbildning och examen inom kylbranschen

Av Utbildningsstyrelsen godkända yrkesexamen eller delar av dem anordnas av bl.a. av de läroinrättningar som listats nedan. Förteckningen över läroinrättningar är inte uttömmande. Närmare information om examina finns på utbildningsstyrelsens webbplats.

Careeria, Vanda (www.careeria.fi)

• yrkesexamen för installatör av hushållsmaskiner
• yrkesexamen för kylmontör
• specialyrkesexamen för kylmästare
• yrkesexamen för värmeelementsmontör
• grundexamen för husteknik, kylinstallationer

Mellersta Nylands yrkesinstitut (Keuda), Träskända (www.keuda.fi)

• yrkesexamen för installatör av hushållsmaskiner
• yrkesexamen för kylmontör
• specialyrkesexamen för kylmästare
• yrkesexamen för värmeelementsmontör
• grundexamen för husteknik, kylinstallationer

Utbildningscenter Salpaus, Lahtis (www.salpaus.fi)

• yrkesexamen för installatör av hushållsmaskiner
• yrkesexamen för kylmontör
• specialyrkesexamen för kylmästare

Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus, Äänekoski (www.poke.fi)

• yrkesexamen för värmeelementsmontör

Stiftelsen Utbildning Nordkalotten, Övertorneå (www.utbnord.se)

• yrkesexamen för installatör av hushållsmaskiner
• yrkesexamen för kylmontör

Samkommunen för utbildning i Norra Karelen (www.riveria.fi)

• yrkesexamen för värmeelementsmontör

Savon ammatti- ja aikuisopisto, Kuopio (www.sakky.fi)

• yrkesexamen för installatör av hushållsmaskiner
• yrkesexamen för kylmontör
• yrkesexamen för värmeelementsmontör
• yrkesexamen för värmeelementsmontör

Sedu Aikuiskoulutus, Lapua (www.sedu.fi)

• yrkesexamen för värmeelementsmontör
• grundexamen för husteknik, kylinstallationer

Taitotalo, Helsingfors (www.taitotalo.fi)

• yrkesexamen för kylmontör
• yrkesexamen för värmeelementsmontör

Taitotalo, Uleåborg (www.taitotalo.fi)

• yrkesexamen för kylmontör
• yrkesexamen för värmeelementsmontör

Tampereen aikuiskoulutuskeskus, Tammerfors (http://www.takk.fi)

• yrkesexamen för kylmontör

Turun Aikuiskoulutuskeskus, Åbo (www.tuakk.fi)

• yrkesexamen för kylmontör
• yrkesexamen för värmeelementsmontör
• grundexamen för husteknik, kylinstallationer

Vasa vuxenutbildningscenter, Vasa (www.vakk.fi)

• yrkesexamen för värmeelementsmontör

WINNOVA, Björneborg (www.winnova.fi)

• yrkesexamen för värmeelementsmontör

YA Yrkesakademin i Österbotten (www.yrkesakademin.fi)

• yrkesexamen för installatör av hushållsmaskiner
• yrkesexamen för kylmontör

Grundexamen inom husteknik kan avläggas vid flera vuxenutbildningscentraler och yrkesinstitut.

Läroverken ger närmare information och anvisingar om utbildningarna och examina.

Frågor och svar