Anordnare av utbildning och examen inom kylbranschen

Av Utbildningsstyrelsen godkända yrkesexamen eller delar av dem anordnas av bl.a. av de läroinrättningar som listats nedan. Förteckningen över läroinrättningar är inte uttömmande. Närmare information om examina finns på utbildningsstyrelsens webbplats.

AEL, Helsingfors (www.ael.fi)

• yrkesexamen för kylmontör
• yrkesexamen för värmeelementsmontör

AEL, Uleåborg (www.ael.fi)

• yrkesexamen för kylmontör
• yrkesexamen för värmeelementsmontör

Amiedu, Helsingfors (www.amiedu.fi)

• yrkesexamen för värmeelementsmontör

Edupoli, Vanda (www.edupoli.fi)

• yrkesexamen för installatör av hushållsmaskiner
• yrkesexamen för kylmontör
• specialyrkesexamen för kylmästare
• yrkesexamen för värmeelementsmontör
• grundexamen för husteknik, kylinstallationer

Mellersta Nylands yrkesinstitut (Keuda), Träskända (www.keuda.fi)

• yrkesexamen för installatör av hushållsmaskiner
• yrkesexamen för kylmontör
• specialyrkesexamen för kylmästare
• yrkesexamen för värmeelementsmontör
• grundexamen för husteknik, kylinstallationer

Utbildningscenter Salpaus, Lahtis (www.salpaus.fi)

• yrkesexamen för installatör av hushållsmaskiner
• yrkesexamen för kylmontör
• specialyrkesexamen för kylmästare

Lapplands yrkesinstitut, Rovaniemi (http://www.lao.fi/)

• yrkesexamen för kylmontör

Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus, Äänekoski (www.poke.fi)

• yrkesexamen för värmeelementsmontör

Stiftelsen Utbildning Nordkalotten, Övertorneå (www.utbnord.se)

• yrkesexamen för installatör av hushållsmaskiner
• yrkesexamen för kylmontör

Samkommunen för utbildning i Norra Karelen (www.riveria.fi)

• yrkesexamen för värmeelementsmontör

Savon ammatti- ja aikuisopisto, Kuopio (www.sakky.fi)

• yrkesexamen för installatör av hushållsmaskiner
• yrkesexamen för kylmontör
• yrkesexamen för värmeelementsmontör
• yrkesexamen för värmeelementsmontör

Sedu Aikuiskoulutus, Seinäjoki (www.sedu.fi)

• yrkesexamen för värmeelementsmontör
• grundexamen för husteknik, kylinstallationer

Tampereen aikuiskoulutuskeskus, Tammerfors (http://www.takk.fi)

• yrkesexamen för kylmontör

Turun Aikuiskoulutuskeskus, Åbo (www.tuakk.fi)

• yrkesexamen för kylmontör
• yrkesexamen för värmeelementsmontör
• grundexamen för husteknik, kylinstallationer

Vasa vuxenutbildningscenter, Vasa (www.vakk.fi)

• yrkesexamen för värmeelementsmontör

WINNOVA, Björneborg (www.winnova.fi)

• yrkesexamen för värmeelementsmontör

YA Yrkesakademin i Österbotten (www.yrkesakademin.fi)

• yrkesexamen för installatör av hushållsmaskiner
• yrkesexamen för kylmontör

Grundexamen inom husteknik kan avläggas vid flera vuxenutbildningscentraler och yrkesinstitut.

Läroverken ger närmare information och anvisingar om utbildningarna och examina.

Frågor och svar

 • Miten kylmälaiteliikkeen pätevyyden saa?

  Tukes rekisteröi yrityksen kylmälaiteliikkeeksi, kun yrityksellä on pätevä vastuuhenkilö ja henkilöstö sekä tarvittavat työvälineet. Pätevyys pitää osoittaa kylmäalan ammatti- tai perustutkinnon tai pätevyyskokeen suorittamisella toiminta-alan mukaisesti.

  Tukes pitää kylmäalan pätevyysrekisteriä vastuuhenkilön ja/tai asentajan pätevyyden saaneista henkilöistä.

  Katso myös vastuuhenkilöiden ja asentajien kylmäalan pätevyysvaatimukset

 • Onko kylmälaitteiden huollolle lakisääteisiä velvoitteita?

  F-kaasupohjaisia kylmäaineita sisältäviä kylmälaitteita saavat huoltaa vain Tukesin rekisterissä olevat kylmälaiteliikkeet.

  Suuremmille, pääasiassa kiinteistöjen, kaupan ja teollisuuden kylmälaitteille on säädetty vuototarkastusvelvoite. Laitteiden vuototarkastusvaatimus porrastetaan kylmäaineen ilmastoa lämmittävän vaikutuksen mukaan, eli vuototarkastustiheyteen vaikuttaa sekä laitteen sisältämä kylmäaineen määrä että kylmäaineen ilmastoa lämmittävä vaikutus.

  Kylmälaitteen haltijan ja omistajan on huolehdittava vuototarkastusten teettämisestä säädetyin määrävälein. Tukesin rekisterissä olevat kylmälaiteliikkeet saavat tehdä vuototarkastuksia. Vuototarkastukset kirjataan kylmälaitteen huolto- ja tarkastuspäiväkirjaan.

  ELY-keskukset ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiset valvovat vuototarkastusvelvoitteen noudattamista. Lisätietoja vuototarkastuksista YM:n sivuilta.

 • Mistä saa tietoa kylmäaineista ja niiden vaaroista?

  Kylmäaineiden vaaroista ja turvallisesta käsittelystä kerrotaan niitä koskevissa käyttöturvallisuustiedotteissa. Tiedotteita voi hakea netistä kylmäaineen tunnuksella (esim. R-134a tai R-404A).

  Kylmäkoneistoja ja lämpöpumppuja koskevan standardin SFS-EN 378 osan 1 liitteessä E on luettelo kylmäaineista. Standardi sisältyy SFS:n standardikäsikirjaan nro 65-1 Kylmälaitteet. Liitteessä E selvitetään mm. kylmäaineen kemiallinen kaava tai seosaineet, vaarallisuus-luokka ja ilmastovaikutusta kuvaava GWP-arvo.

 • Saako alle 3 kg:n pätevyydellä (e3) asentaa tai huoltaa vähintään 3 kg kylmäainetta sisältäviä laitteita?

  Ei. Vain silloin, kun laitteessa on useita erillisiä kylmäpiirejä, joissa jokaisessa kylmäainemäärä on alle 3 kg, voidaan laitteen asennus- ja huoltotöitä tehdä alle 3 kg:n pätevyydellä.

 • Ovatko turvallisuuskortit pakollisia kylmäalan töissä?

  • Työturvallisuuskortti on käytössä rakennusalalla, teollisuudessa ja julkisella sektorilla. Tilaajayritykset edellyttävät tavallisesti, että alihankkijoiden työntekijöillä on työturvallisuuskortti. Työturvallisuuskortilla ei ole lakisääteistä pakollisuutta.
  • Tulityökortti vaaditaan tilapäisellä tulityöpaikalla työskenteleviltä työntekijöiltä. Tulityöluvan myöntäjällä tulee myös olla tulityökortti. Tulityövartijan osalta suositellaan, että hänellä on tulityökortti. Tulityökortti perustuu pelastuslakiin 379/2011 (ks. lain 5 §).
  • Sähkötyöturvallisuuskortti (SFS 6002) on pakollinen sähköalan töissä. Sähkötyöturvallisuuskortti perustuu valtioneuvoston asetukseen sähkö- ja käyttötyöstä 1435/2016 (liite 3).
  • Ensiapu 1 / hätäensiapukoulutus on varautumista työtapaturmiin. Koulutuksella ei ole lakisääteistä pakollisuutta, mutta on suositeltavaa, että työpaikalla tai työvuorossa on ensiapukoulutettu työntekijä.
 • Kauanko turvallisuuskortit ovat voimassa?

  Työturvallisuuskortti, sähkötyöturvallisuuskortti ja tulityökortti ovat voimassa viisi vuotta. Ensiapu 1 / hätäensiapukoulutus on voimassa kolme vuotta. 

 • Vaaditaanko turvallisuuskortteja kylmäalan tutkinnoissa?

  Kylmäalan tutkinnon tai osatutkinnon suorittamisessa vaaditaan turvallisuuskortteja tutkinnon perusteiden mukaisesti. Esim. lämmityslaiteasentajan osatutkinnon "lämpöpumppulämmityslaitteistotyöt" suorittamisessa vaaditaan voimassa olevaa tulityökorttia. 

 • Mitä ovat tulityöt?

  Tulityöt ovat töitä, joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä tai joista syntyy kipinöitä. Tulitöitä ovat hitsaus ja juottaminen, laikkaleikkaus, metallin hionta sekä kaasupolttimen, muun avoliekin tai kuumailmapuhaltimen käyttäminen.