Kylmäalan koulutuksen ja tutkintojen järjestäjät

Opetushallituksen hyväksymiä kylmäalan ammattitutkintoja tai sen osia antavat mm. alla luetellut oppilaitokset. Oppilaitoslista ei ole täydellinen, tarkemmat tiedot tutkinnoista löytyvät opetushallituksen sivuilta.

AEL, Helsinki (www.ael.fi)

• kylmäasentajan ammattitutkinto
• lämmityslaiteasentajan ammattitutkinto

AEL, Oulu (www.ael.fi)

• kylmäasentajan ammattitutkinto
• lämmityslaiteasentajan ammattitutkinto

Amiedu, Helsinki (www.amiedu.fi)

• lämmityslaiteasentajan ammattitutkinto

Edupoli, Vantaa (www.edupoli.fi)

• kotitalouskoneasentajan ammattitutkinto
• kylmäasentajan ammattitutkinto
• kylmämestarin erikoisammattitutkinto
• lämmityslaiteasentajan ammattitutkinto
• talotekniikan perustutkinto, kylmäasennustyöt

Keski-Uudenmaan ammattiopisto (Keuda), Järvenpää (www.keuda.fi)

• kotitalouskoneasentajan ammattitutkinto
• kylmäasentajan ammattitutkinto
• kylmämestarin erikoisammattitutkinto
• lämmityslaiteasentajan ammattitutkinto
• talotekniikan perustutkinto, kylmäasennustyöt

Koulutuskeskus Salpaus, Lahti (www.salpaus.fi)

• kotitalouskoneasentajan ammattitutkinto
• kylmäasentajan ammattitutkinto
• kylmämestarin erikoisammattitutkinto
Lapin ammattiopisto, Rovaniemi (http://www.lao.fi/)

• kylmäasentajan ammattitutkinto

Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus, Äänekoski (www.poke.fi)

• lämmityslaiteasentajan ammattitutkinto
  Pohjoiskalotin Koulutussäätiö, Övertorneå (www.utbnord.se)

• kotitalouskoneasentajan ammattitutkinto
• kylmäasentajan ammattitutkinto

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä (www.riveria.fi)

• lämmityslaiteasentajan ammattitutkinto

Savon ammatti- ja aikuisopisto, Kuopio (www.sakky.fi)

• kotitalouskoneasentajan ammattitutkinto
• kylmäasentajan ammattitutkinto
• kylmämestarin erikoisammattitutkinto
• lämmityslaiteasentajan ammattitutkinto

Sedu Aikuiskoulutus, Seinäjoki  (www.sedu.fi)

• lämmityslaiteasentajan ammattitutkinto
• talotekniikan perustutkinto, kylmäasennustyöt
Tampereen aikuiskoulutuskeskus, Tampere (http://www.takk.fi)

• kylmäasentajan ammattitutkinto

Turun Aikuiskoulutuskeskus, Turku (www.tuakk.fi)

• kylmäasentajan ammattitutkinto
• lämmityslaiteasentajan ammattitutkinto
• talotekniikan perustutkinto, kylmäasennustyöt

Vaasan aikuiskoulutuskeskus, Vaasa (www.vakk.fi)

• lämmityslaiteasentajan ammattitutkinto

WINNOVA, Pori (www.winnova.fi)

• lämmityslaiteasentajan ammattitutkinto

YA Yrkesakademin i Österbotten (www.yrkesakademin.fi)

• kotitalouskoneasentajan ammattitutkinto
• kylmäasentajan ammattitutkinto

Talotekniikan perustutkintoja voi suorittaa useissa aikuiskoulutuskeskuksissa ja ammattiopistoissa.

Oppilaitoksilta saa myös tarkempaa tietoa ja ohjeita koulutuksesta ja tutkintojen suorittamisesta.

Usein kysyttyä

 • Miten kylmälaiteliikkeen pätevyyden saa?

  Tukes rekisteröi yrityksen kylmälaiteliikkeeksi, kun yrityksellä on pätevä vastuuhenkilö ja henkilöstö sekä tarvittavat työvälineet. Pätevyys pitää osoittaa kylmäalan ammatti- tai perustutkinnon tai pätevyyskokeen suorittamisella toiminta-alan mukaisesti.

  Tukes pitää kylmäalan pätevyysrekisteriä vastuuhenkilön ja/tai asentajan pätevyyden saaneista henkilöistä.

  Katso myös vastuuhenkilöiden ja asentajien kylmäalan pätevyysvaatimukset

 • Onko kylmälaitteiden huollolle lakisääteisiä velvoitteita?

  F-kaasupohjaisia kylmäaineita sisältäviä kylmälaitteita saavat huoltaa vain Tukesin rekisterissä olevat kylmälaiteliikkeet.

  Suuremmille, pääasiassa kiinteistöjen, kaupan ja teollisuuden kylmälaitteille on säädetty vuototarkastusvelvoite. Laitteiden vuototarkastusvaatimus porrastetaan kylmäaineen ilmastoa lämmittävän vaikutuksen mukaan, eli vuototarkastustiheyteen vaikuttaa sekä laitteen sisältämä kylmäaineen määrä että kylmäaineen ilmastoa lämmittävä vaikutus.

  Kylmälaitteen haltijan ja omistajan on huolehdittava vuototarkastusten teettämisestä säädetyin määrävälein. Tukesin rekisterissä olevat kylmälaiteliikkeet saavat tehdä vuototarkastuksia. Vuototarkastukset kirjataan kylmälaitteen huolto- ja tarkastuspäiväkirjaan.

  ELY-keskukset ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiset valvovat vuototarkastusvelvoitteen noudattamista. Lisätietoja vuototarkastuksista YM:n sivuilta.

 • Mistä saa tietoa kylmäaineista ja niiden vaaroista?

  Kylmäaineiden vaaroista ja turvallisesta käsittelystä kerrotaan niitä koskevissa käyttöturvallisuustiedotteissa. Tiedotteita voi hakea netistä kylmäaineen tunnuksella (esim. R-134a tai R-404A).

  Kylmäkoneistoja ja lämpöpumppuja koskevan standardin SFS-EN 378 osan 1 liitteessä E on luettelo kylmäaineista. Standardi sisältyy SFS:n standardikäsikirjaan nro 65-1 Kylmälaitteet. Liitteessä E selvitetään mm. kylmäaineen kemiallinen kaava tai seosaineet, vaarallisuus-luokka ja ilmastovaikutusta kuvaava GWP-arvo.

 • Saako alle 3 kg:n pätevyydellä (e3) asentaa tai huoltaa vähintään 3 kg kylmäainetta sisältäviä laitteita?

  Ei. Vain silloin, kun laitteessa on useita erillisiä kylmäpiirejä, joissa jokaisessa kylmäainemäärä on alle 3 kg, voidaan laitteen asennus- ja huoltotöitä tehdä alle 3 kg:n pätevyydellä.

 • Ovatko turvallisuuskortit pakollisia kylmäalan töissä?

  • Työturvallisuuskortti on käytössä rakennusalalla, teollisuudessa ja julkisella sektorilla. Tilaajayritykset edellyttävät tavallisesti, että alihankkijoiden työntekijöillä on työturvallisuuskortti. Työturvallisuuskortilla ei ole lakisääteistä pakollisuutta.
  • Tulityökortti vaaditaan tilapäisellä tulityöpaikalla työskenteleviltä työntekijöiltä. Tulityöluvan myöntäjällä tulee myös olla tulityökortti. Tulityövartijan osalta suositellaan, että hänellä on tulityökortti. Tulityökortti perustuu pelastuslakiin 379/2011 (ks. lain 5 §).
  • Sähkötyöturvallisuuskortti (SFS 6002) on pakollinen sähköalan töissä. Sähkötyöturvallisuuskortti perustuu valtioneuvoston asetukseen sähkö- ja käyttötyöstä 1435/2016 (liite 3).
  • Ensiapu 1 / hätäensiapukoulutus on varautumista työtapaturmiin. Koulutuksella ei ole lakisääteistä pakollisuutta, mutta on suositeltavaa, että työpaikalla tai työvuorossa on ensiapukoulutettu työntekijä.
 • Kauanko turvallisuuskortit ovat voimassa?

  Työturvallisuuskortti, sähkötyöturvallisuuskortti ja tulityökortti ovat voimassa viisi vuotta. Ensiapu 1 / hätäensiapukoulutus on voimassa kolme vuotta. 

 • Vaaditaanko turvallisuuskortteja kylmäalan tutkinnoissa?

  Kylmäalan tutkinnon tai osatutkinnon suorittamisessa vaaditaan turvallisuuskortteja tutkinnon perusteiden mukaisesti. Esim. lämmityslaiteasentajan osatutkinnon "lämpöpumppulämmityslaitteistotyöt" suorittamisessa vaaditaan voimassa olevaa tulityökorttia. 

 • Mitä ovat tulityöt?

  Tulityöt ovat töitä, joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä tai joista syntyy kipinöitä. Tulitöitä ovat hitsaus ja juottaminen, laikkaleikkaus, metallin hionta sekä kaasupolttimen, muun avoliekin tai kuumailmapuhaltimen käyttäminen.