Riehaannu turvallisesti - laskiaistapahtuman järjestäjän muistilista

28.2.2019 17.06
Tiedote

Laskiainen kerää puistoihin, pulkkamäkiin ja moniin tapahtumiin ison joukon talvisista riemuista nauttivia kansalaisia. Tarjolla on monenlaisia aktiviteetteja poniratsastuksesta moottorikelkkailuun ja rekiajelusta luisteluun. Vauhdikkaissa aktiviteeteissa on kuitenkin aina riskinsä.

Laskiaistapahtumissa riskiä lisää osallistujien laaja kirjo. Joukossa on lapsiperheitä taaperoikäisten kanssa ja joskus hurjastikin touhuavia nuoria. Kaikkien pitää kuitenkin pystyä osallistumaan tapahtumiin turvallisesti ja ilman pelkoa loukkaantumisesta.

Järjestäjä vastaa kokonaisturvallisuudesta

Tapahtuman järjestäjä on vastuussa siitä, että tapahtuma on osallistujilleen turvallinen. Vaatimus koskee kaikkia yleisölle avoimia tapahtumia, myös maksuttomia. Järjestäjän on varmistettava, ettei toiminnasta aiheudu vaaraa tapahtuman osallistujille eikä ulkopuolisille.

Jos tapahtumassa on mukana alihankkijoita, vaikkapa talutusratsastuksen tarjoajia, he vastaavat oman toimintansa turvallisuudesta. Kokonaisvastuu turvallisuudesta on kuitenkin pääjärjestäjällä. Tarvittaessa järjestäjän on laadittava tapahtumasta turvallisuusasiakirja.

Tunnista riskit ja vaaranpaikat

Turvallisuuden varmistaminen edellyttää tapahtuman vaarojen tunnistamista. Laskiaistapahtumassa tämä voi tarkoittaa esimerkiksi pulkkamäen turvallisuuden arviointia. Hyviä vinkkejä turvallisen pulkkamäen tekemiseen löytyy Suomen Ladun ja Tukesin julkaisemasta ohjeesta.

Turvallisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomioita, jos tapahtumassa on mukana eläimiä tai moottoriajoneuvoja. Rekiajelut, poniratsastus tai moottorikelkkailu on järjestettävä niin, etteivät ne aiheuta vaaraa myöskään ulkopuolisille. Tarpeellisia turvavarusteita on oltava kaikille, ja niiden pitää sopia myös pienimmille osallistujille.

Tapahtuman järjestäjän on hyvä kiinnittää huomiota myös aluesuunnitteluun varsinkin, jos paikalle on odotettavissa runsaasti osallistujia. Pysäköintipaikkojen ja kulkureittien on oltava turvallisia ja liikkumisen mahdollisimman sujuvaa. Pelastusajoneuvojen ja -henkilöstön esteetön pääsy alueelle on aina varmistettava.

Turvallista laskiaista!

Lisätietoa:

Palveluntarjoajan velvollisuudet

Yleisö- ja tapahtumaturvallisuus

Ohjeet talutusratsastuksen järjestäjille

Kuluttajille tarjottavat palvelut