Yleisötapahtumat

Yleisötapahtumat ovat erilaisia yleisölle avoimia tilaisuuksia, kuten festivaaleja, konsertteja tai näytöksiä.

Yleisötilaisuuksien turvallisuutta sääntelevät kuluttajaturvallisuuslaki, kokoontumislaki ja pelastuslaki. Tukes valvoo kuluttajaturvallisuuslain noudattamista ja asiakkaiden ja sivullisten turvallisuutta yleisötapahtumissa. Poliisi valvoo kokoontumislain ja pelastusviranomaiset pelastuslain toteutumista.

Yleisötapahtumat voidaan jakaa yleisön osallistumisesta riippuen aktiivisiin ja passiivisiin tilaisuuksiin. Esimerkiksi musiikkikonserteissa yleisö on suhteellisen passiivisessa kuulijan ja katsojan roolissa.  Liikuntatapahtumissa osallistujilla on puolestaan paljon aktiivisempi rooli, kun he itse osallistuvat tapahtuman teemana olevaan toimintaan.

Tukesin kuluttajapalveluiden turvallisuusvalvonnan painopiste on aktiivisissa yleisötilaisuuksissa, joiden riskit liittyvät pääosin osallistujien toiminnalliseen tekemiseen.