Hoppa till innehåll

Trygga och säkra fastlagsjippon — minneslista för arrangören

28.2.2019 17.06 | Publicerad på svenska 5.3.2019 kl. 9.17
Pressmeddelande

Stora skaror samlas i parker, pulkabackar och till många andra evenemang för att njuta av vintriga och fartfyllda aktiviteter under fastlagen. Det erbjuds mångahanda program med allt från ponnyridning till snöskoteråkning och slädturer till skridskoåkning. Fartfyllda aktiviteter medför alltid en viss risk.

Eftersom det är en brokig skara som deltar i fastlagsjippon ökar dessutom risken för att farliga situationer kan uppstå. Småbarnsfamiljer rör sig bland ungdomar som ibland stojar vilt. Alla behöver ändå känna att det är säkert och tryggt att delta i evenemang utan att behöva oroa sig för att någon skadas.

Arrangören ansvarar för den övergripande säkerheten

Arrangören är ansvarig för att det är tryggt och säkert att delta i evenemanget. Det här kravet gäller alla evenemang som riktar sig till allmänheten, även avgiftsfria jippon. Arrangören ska säkerställa att aktiviteterna inte medför fara varken för dem som deltar i evenemanget eller för utomstående.

Om det vid evenemanget finns underleverantörer, som till exempel erbjuder ledd ponnyridning, så ansvarar de själva för säkerheten när det gäller deras egen verksamhet. Det är emellertid huvudarrangören som har det övergripande ansvaret för säkerheten. Om det behövs ska arrangören sammanställa ett säkerhetsdokument för evenemanget.

Identifiera risker och faror

I syfte att säkerställa säkerheten behöver man identifiera sådana faror som evenemanget kan medföra. När det gäller fastlagsjippon kan det handla om att till exempel bedöma säkerheten i pulkabacken. Bra tips för att anlägga en säker och trygg pulkabacke finns i den anvisning som har publicerats av föreningen för friluftsliv Suomen Latu och Tukes.

Särskild uppmärksamhet behöver ägnas säkerheten om djur eller motorfordon finns med vid evenemanget. Slädturer, ponnyridning eller snöskoteråkning ska arrangeras så att dessa aktiviteter inte heller medför fara för utomstående. Nödvändig säkerhetsutrustning behöver finnas tillgänglig för alla, och utrustningen ska passa även de yngsta deltagarna.

Det gäller för evenemangets arrangör att också lägga vikt vid att planera området i synnerhet om man förväntar sig ett stort antal deltagare. Parkeringsplatser och promenadstråk ska vara trygga och säkra. Dessutom behöver det vara så smidigt som möjligt att ta sig fram på området. Arrangören ska alltid säkerställa att räddningsfordon och -personal obehindrat kan ta sig in på området.

Trygg och säker fastlag!

Mer information:

Tjänsteleverantörens skyldigheter

Säkerheten vid offentliga tillställningar

Anvisningar till arrangörer av ledd ponnyridning (på finska)

Kuluttajille tarjottavat palvelut