Skip to Content

Tukes utreder hissolycka med dödlig utgång

Utgivningsdatum 12.5.2021 17.50 | Publicerad på svenska 21.5.2021 kl. 14.20
Nyhet

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har tillsatt en olycksutredningsgrupp som ska utreda en hissolycka med dödlig utgång. Syftet med utredningen är att ta reda på faktorerna bakom olyckan och att hitta sätt att förebygga motsvarande olyckor i framtiden och förbättra säkerheten.

Olyckan inträffade på ett sjukhus i Grankulla den 11 maj. Tukes har i dag den 12 maj gjort en platsundersökning. Ett mekaniskt fel på hissen misstänks vara den tekniska orsaken till olyckan.

I Tukes utredning undersöks störningar, underhåll och granskningar av hissen utförligare samt eventuella andra faktorer som bidragit till olyckan. Utredningen görs i samarbete med polisen och Olycksutredningscentralen. Till Tukes utredningsgrupp hör ledande expert Antti Savola och överinspektör Sakari Hatakka. Undersökningen blir klar före utgången av september 2021.

Hissolyckor med dödlig utgång är ovanliga. Den senaste hissolyckan med dödlig utgång i Finland inträffade 2018 och före det 2003. I en rullstolstrapphiss inträffade en olycka med dödlig utgång 2014. Tukes får också varje år kännedom om flera tillbud i anknytning till hissar och ett fåtal situationer där offret har skadats. Tukes utreder en olycka om verket anser att en utredning är nödvändig för att ta reda på orsakerna eller för att förebygga skador i framtiden.
 

Ytterligare information:
Information om hissäkerhet och Tukes övervakning på Tukes webbplats 

Information om hissolyckor på Tukes webbplats (på finska)

Tukes Skade- och olycksdataregister VARO (på finska)

Meddelande från polisinrättningen i Västra Nyland (på finska)

 

Antti Savola, ledande expert, tfn 0295 052 684
Kirsi Levä, direktör, tfn 0295 052 162
e-postadresserna har formen: fornamn.e[email protected]

Back to top