A list of authorised plant protection products

Tukes publicerar inte i början av året en förteckning över godkända växtskyddsmedel. Tukes upprätthåller tabeller över nya godkända preparat, se avsnitt Godkända preparat:

Aktuell information om godkända preparat finns i Tukes växtskyddsmedelsregister.

The latest list contains information on the products with a valid authorisation in accordance with the situation of 1 January 2019:

A list of authorised plant protection products 2019 (pdf, in Finnish)

A list of authorised plant protection products 2019 (pdf, in Swedish)

Frequently asked questions

Contact us

Related content