Förteckning över tillåtna växtskyddsmedel

Tukes uppdaterar en förteckning över godkända växtskyddsmedel på denna sida en gång om året. Förteckningen innehåller information om preparatens verksamma ämnen och godkända användningsändamål. 

Syftet med förteckningen är att ge en allmän bild av godkända växtskyddsmedel. Notera att du endast får aktuell information om godkända preparat via Tukes växtskyddsmedelsregister.

Den senaste förteckningen innehåller information om preparat som godkänts 1.1. 2019: Förteckning över godkända växtskyddsmedel 2019 (pdf).