Förteckning över tillåtna växtskyddsmedel

Tukes publicerar inte i början av året en förteckning över godkända växtskyddsmedel. Tukes upprätthåller tabeller över nya godkända preparat, se avsnitt Godkända preparat:

Aktuell information om godkända preparat finns i Tukes växtskyddsmedelsregister.

Den senaste förteckningen innehåller information om preparat som godkänts 1.1. 2019: Förteckning över godkända växtskyddsmedel 2019 (pdf).