Förteckning över tillåtna växtskyddsmedel

Tukes publicerar inte i början av året en förteckning över godkända växtskyddsmedel. Se motsvarande uppgifter i växtskyddsmedelsregistret.

Den senaste förteckningen innehåller information om preparat som godkänts 1.1. 2019: Förteckning över godkända växtskyddsmedel 2019 (pdf).