Hoppa till innehåll

Bränder som orsakades av elektriska spisar, mikrovågsugnar och värmeapparater ökade i fjol

Mediatiedote
Utgivningsdatum 2.3.2023 9.27 | Publicerad på svenska 2.3.2023 kl. 11.11
Pressmeddelande

I räddningsväsendets PRONTO-databas registrerades i fjol drygt 2 400 bränder som började i en elapparat eller en elinstallation. Den största enskilda orsaken till elbränder var oövervakad eller slarvig användning av spisen. Bränder som startar i spisar, mikrovågsugnar och värmeapparater har ökat, medan antalet TV-bränder har minskat till ett par fall per år. Förra året omkom sex personer i elbränder.

Byggnadsbränder eller risker för byggnadsbränder som börjar i elapparater eller elinstallationer registreras årligen i PRONTO-databasen, i vilken även brandens antändningskälla antecknas, om den är känd. Förra året registrerades 2 414 elbränder i databasen. De hushållsapparater som orsakade flest elbränder var spisar och ugnar (917 st.), belysningsarmaturer (208 st.) och bastuaggregat (107 st.). Antalet elbränder har ökat med omkring ett par hundra på två år, medan antalet bränder under tidigare år var i genomsnitt 2 400 till 2 500.

Spisbränder fortsätter att vara de vanligaste

–  Antalet bränder som började i spisen är flest år efter år. – En spisbrand beror mycket sällan på ett fel i själva spisen. Oftast handlar det om människors vårdslöshet, oaktsamhet eller brådska. Den vanligaste orsaken till branden är att spisen glöms bort eller kopplas på av misstag, vilket gör att material på eller i närheten av spisen antänds och att branden i allmänhet sprider sig ganska snabbt till närliggande konstruktioner. I trånga köksutrymmen kan kaffebryggaren eller vattenkokaren förvaras på spisen, och när spisen av någon anledning sätts på så fattar kokaren på spisen eld, säger Jukka Lepistö, överinspektör på Tukes. 

 Undvik spisbränder med rätt åtgärder

 • Var alltid noggrann när du lagar mat: gör inte många saker samtidigt.
 • Håll området närmast spisen fritt från saker.
 • Lämna inte matrester, som kan locka sällskapsdjur, i kastruller eller stekpannor på spisen.
 • Ha koll på vad barnen gör i köket.
 • Skaffa vid behov en skyddsanordning för spisen. 

Tv-bränderna är historia

Tv-apparater har bara startat två bränder förra året. Antalet tv-bränder har minskat stadigt under tjugo år. Den främsta orsaken till detta är att tv-beståndet utvecklats, dvs. de gamla tv-apparaterna med bildrör har gradvis övergetts och ersatts av digitala apparater som är betydligt brandsäkrare. 

Antalet bastubränder varierar - det värsta året var 2019

Antalet bastuaggregatsbränder har under de fem senaste åren varierat från cirka 90 till 150. Antalet bränder i bastuaggregat var störst år 2019 (150), varefter antalet bränder minskade mellan åren 2020 och 2021 och vände åter uppåt 2022, då antalet bränder steg till över hundra.
Vid bränder som fått sin början i bastuaggregat är de vanligaste orsakerna till branden att tvätt torkas i bastun samt att föremål lämnas på bastuaggregatet. Då finns risken att bastuaggregatet av misstag knäpps på, vilket gör att de saker som placerats på eller nära bastuaggregatet fattar eld. 

Kom ihåg-lista för bastubadaren

 • Basturummet är avsett för bastubad, INTE som förråd eller torkrum för tvätt.
 • Fjärrstart av bastuaggregatet innebär alltid en risk.
 • Kontrollera att det inte finns några föremål på eller i närheten av bastuaggregatet när du slår på bastun.
 • Bastuaggregaten åldras vid användning. Kontrollera kopplingsurets och termostatens funktion. Om anordningen inte fungerar korrekt, tillkalla en elinstallatör. 

Fler än 200 bränder i belysningsarmaturer per år

I fjol uppgick antalet eldsvådor som startat i belysningsarmaturer till 208, i förfjol till 213 och tidigare år till färre än 200.  En armaturbrand kan t.ex. bero på ett defekt lysrör eller dess tändare. Armaturer med en het lampa kan orsaka antändning om de välter, lossnar från fästet eller faller. 

Metoder för att minska armaturbränder är till exempel: 

 • Välj i första hand LED-belysning om möjligt. Led-lampor blir inte heta på samma sätt som halogenlampor eller glödlampor.
 • Säkerställ att flyttbar belysning är placerad och monterad på ett sådant sätt att de inte kan hetta upp eller antända material som ligger i närheten.
 • Kontrollera om lysrören blinkar. Byt vid behov lysrör och reaktorer.
 • Att ha belysning och belysningsserier som dekorationsföremål innebär alltid en brandrisk.

–  De bränder som börjar i armaturer kommer troligen att minska i framtiden, eftersom funktionsprinciperna för de ljuskällor (lampor) som används i armaturerna förändras. Lysrör, halogen- och glödlampor håller på att försvinna eller har försvunnit som ljuskällor och har ersatts och kommer att ersättas av energisnålare, mindre heta ljuskällor, berättar Lepistö.  

En fungerande brandvarnare räddar människoliv

– En fungerande brandvarnare hjälper till att upptäcka branden i ett tillräckligt tidigt skede.
– Vid en brand har man bara några minuter på sig att lämna utrymmet, eftersom de giftiga brandgaserna kan döda mycket snabbt.
– Kontrollera regelbundet att brandvarnaren fungerar genom att trycka på testknappen och byt batteriet regelbundet, till exempel när klockorna ställs om till sommartid i slutet av mars.

Mer information: 
Jukka Lepistö, överinspektör, tfn 029 5052 460
e-postadresserna har formen [email protected] 

Tillbaka till toppen