Elarbeten som man får göra själv

Egentliga elinstallationsarbeten får enbart registrerade yrkesmän inom elbranschen utföra. Som vanlig elkonsument får du utföra vissa mindre elarbeten, om du säkert kan utföra dem på ett korrekt och säkert sätt. Anvisningar för säkert genomförande av några mindre reparationsåtgärder hittar du på sidan Elsäkerhet i hemmet. Kom också ihåg att följa de installations- och bruksanvisningar som medföljer elmateriel.

Utför alltid arbeten på elapparater under spänningslöst tillstånd. Innan arbeten påbörjas ska strömmen brytas antingen med huvudbrytaren, genom att avlägsna säkringarna eller genom att dra ut elapparatens stickpropp ur eluttaget. Säkerställ också att ingen annan kan tillkoppla strömmen till arbetsobjektet.

Driftåtgärder som är tillåtna för varje elkonsument:

 • byte av proppsäkring i bostadens elcentral
 • återställning av en utlöst automatsäkring och ett utlöst felströmsskydd
 • testning av en felströmsbrytares funktion med testknappen
 • byte av säkring i en dimmer
 • byte av lampa och tändare i en belysningsarmatur
 • konstaterande av spänningslöshet med en godkänd spänningsprovare, när man utför arbeten som är tillåtna för alla elkonsumenter.

Reparations- och installationsarbeten som är tillåtna för varje elkonsument:

 • reparation och tillverkning av en enfasig förlängningskabel
 • byte av en defekt enfasig anslutningskabel och stickpropp
 • anslutning av inredningsarmatur med armaturkontakt eller "sockerbit"
 • i en fast installation ersättande av en "sockerbit" med ett lamputtag enligt det nya systemet och byte av ett defekt lamputtag (inte installation eller byte av lamputtag)
 • hopmontering av elapparater som hobbyverksamhet, t.ex. av en elektronikbyggsats och reparation av en sådan apparat.

Andra arbeten som är tillåtna för varje elkonsument:

 • installation av antenn i egnahemshus
 • reparation av mekaniska delar på elapparater, t.ex. byte av tvättmaskinsslang, under förutsättning att apparatens skydd mot beröring och vatten inte förändras.
 • demontering av elinstallationer som har gjorts helt spänningslösa på ett tillförlitligt sätt.