Tukes ledningsgrupp

Ordförande

Generaldirektör Kimmo Peltonen ansvarar för strategisk ledning, planering och utveckling av Tukes. 

Medlemmarna i ledningsgruppen

Kimmo Peltonen, generaldirektör
Anu von Lode, kommunikationsdirektör
Minna Päivinen, forsknings- och utvecklingsdirektör
Tiina Putkonen, direktör, Kemikalier
Kirsi Levä, direktör, Industri
Tuiri Kerttula, direktör, Produkter
Katriina Luoma, direktör, FINAS-ackreditering
Annika Kutilainen, direktör, Information och utveckling

Ledningsgruppens sekreterare

Pia Parkkinen, planerare