Ömsesidigt tillstånd

Du kan ansöka om tillstånd för samma preparat, för samma ändamål och med iakttagande av motsvarande jordbrukspraxis utifrån ett tillståndsbeslut av ett annat EU-land, dvs. referensmedlemsstat. Notera att biologiska effektivitetstest ska utföras på ett område, vars klimatförhållanden motsvarar klimatet i Finland.

Även offentliga eller vetenskapliga parter och jordbruksorganisationer kan ansöka om tillstånd.

Så här ansöker du om ömsesidigt tillstånd

 • Fyll i ansökningsblanketten
 • Bifoga till ansökan:
  • referensmedlemsstatens utkast till registreringsrapport som Word-dokument
  • den separata nationella registreringsrapportens del A som Word-dokument. Del A måste utarbetas enligt det Northern zone guidance dokument som gäller vid den tidpunkt när ansökan för tillståndet har lämnats in i referensmedlemsstaten. Gällande krav på miljö eller vid behov jordbruk, bör sökanden uppdatera del A enligt den tidpunkt när det ömsesidiga tillståndet har ansökts i Finland.  För att fylla dessa krav följs det giltiga Northern zone guidance dokumentet.

  • referensstatens beslut om tillstånd samt en översättning av beslutet till finska, svenska eller engelska
  • referensstatens bruksanvisning för produkten på engelska
  • motiveringar för likartat jordbruk och klimat
  • GAP-tabell
  • förslag till text på försäljningsemballaget på finska och svenska
  • vid behov ett brev över rätten att använda ett annat företags material samt hur uppgiftsskydd beaktas och motiveringar
  • jämförande utvärdering om det verksamma ämnet i preparatet hör till verksamma ämnen som ersätts
  • komplett forskningsdata för produkten
 • Skicka ansökan och de övriga handlingarna till ppp (at) tukes.fi
 • Du kan skicka forskningsmaterial via sökandens egen molntjänst eller alternativt posta materialet på CD (1 st.) till Tukes, PB 66, 00521 Helsingfors.

Anvisning:

länk till EU:s anvisningar

Handläggningstid: 120 d