Ömsesidigt tillstånd

Du kan ansöka om tillstånd för samma preparat, för samma ändamål och med iakttagande av motsvarande jordbrukspraxis utifrån ett tillståndsbeslut av ett annat EU-land, dvs. referensmedlemsstat. Notera att biologiska effektivitetstest ska utföras på ett område, vars klimatförhållanden motsvarar klimatet i Finland.

Även offentliga eller vetenskapliga parter och jordbruksorganisationer kan ansöka om tillstånd.

Så här ansöker du om ömsesidigt tillstånd

 • Fyll i ansökningsblanketten
 • Bifoga till ansökan:
  • referensmedlemsstatens utkast till registreringsrapport som Word-dokument
  • den separata nationella registreringsrapportens del A som Word-dokument. Del A måste utarbetas enligt det Northern zone guidance dokument som gäller vid den tidpunkt när ansökan för tillståndet har lämnats in i referensmedlemsstaten. Gällande krav på miljö eller vid behov jordbruk, bör sökanden uppdatera del A enligt den tidpunkt när det ömsesidiga tillståndet har ansökts i Finland.  För att fylla dessa krav följs det giltiga Northern zone guidance dokumentet.

  • referensstatens beslut om tillstånd samt en översättning av beslutet till finska, svenska eller engelska
  • referensstatens bruksanvisning för produkten på engelska
  • motiveringar för likartat jordbruk och klimat
  • GAP-tabell
  • förslag till text på försäljningsemballaget på finska och svenska
  • vid behov ett brev över rätten att använda ett annat företags material samt hur uppgiftsskydd beaktas och motiveringar
  • jämförande utvärdering om det verksamma ämnet i preparatet hör till verksamma ämnen som ersätts
  • komplett forskningsdata för produkten
 • Skicka in sammansättningen för hjälpmedel som ingår i växtskyddsmedlet eller be tillverkaren av hjälpmedel att skicka in sammansättningen för hjälpmedel som ingår i växtskyddsmedlet med detta formulär. Sammansättningen ska också lämnas för alternativa hjälpmedlen. Om namnet på växtskyddsmedlet inte kan berättas för hjälpmedelstillverkaren, fråga Tukes om kodnamnet för växtskyddsmedlet för att kunna lämna hjälpmedlens sammansättningar.
 • Skicka ansökan och de övriga handlingarna till ppp (at) tukes.fi
 • Du kan skicka forskningsmaterial via sökandens egen molntjänst eller alternativt posta materialet på CD (1 st.) till Tukes, PB 66, 00521 Helsingfors.

Anvisning:

länk till EU:s anvisningar

Handläggningstid: 120 d