Guldvaskning

Med guldvaskning avses att det guld som finns i marken tas till vara.


Om du vill utföra guldvaskning på ett område som ägs av staten behöver du ett guldvaskningstillstånd som beviljats av Tukes. Vid guldvaskning på privatägd mark räcker det med markägarens tillstånd.
Företrädesrätt till guldvaskningstillstånd på statens mark har den som först sökt tillstånd på det sätt som föreskrivs i gruvlagen.


Så har ansöker du om gruvvaskningstillstånd

  • Fyll i omsorgsfullt alla punkter i ansökan om guldvaskningstillstånd
  • skicka ansökan med nödvändiga bilagor till adressen   kaivosasiat (at) tukes.fi eller per post till Tukes verksamhetsställe i Rovaniemi (sidan Kontaktinformation på tukes.fi).

Om ansökan om guldvaskningstillstånd är väsentligt bristfällig, kan en annan sökandes ansökan som ifyllts i enlighet med gruvlagen ges företrädesrätt.

Handlingar som behövs för ett guldvaskningstillstånd


För att ansöka om ett guldvaskningstillstånd behövs följande handlingar:

Så här inleder du guldvaskning

Sök ett område
Sök ett område, där du vill ha guldvaskningstillstånd, max. 7ha/tillståndsområde.

Utred om det finns hinder för ett guldvaskningstillstånd
Utred om det i området finns hinder för att bevilja ett guldvaskningstillstånd, t.ex. ett redan existerande tillstånd.

Ansökan om tillstånd och bilagor
Fyll i ansökan om guldvaskningstillstånd och blanketten Plan för hantering av utvinningsavfall, bifoga andra nödvändiga handlingar och filer samt skicka materialet till Tukes.

Behandling av tillståndsansökan
Vänta på behandlingen av tillståndsansökan, handläggningstid c. xx.

Beslut
Tukes publicerar alla beslut på sin webbplats, dessutom får du beslutet per post. Efter det att du fått beslutet agera i enlighet med det

Frågor och svar

Lagstiftning

Titta här också

Blanketter i anslutning till guldvaskning

Paikkatietoikkuna, lokal information om guldvaskningsområdets egenskaper och eventuella faktorer som inverkar på ansökan om tillstånd

Paliskuntain yhdistys, information om renskötselområden, exempelvis renbeteslag och deras kontaktinformation

Gruvregistrets karttjänst, karta över gällande tillstånd och ansökningar enligt gruvlagen, uppdatering med 2 veckors mellanrum

Lapin kullankaivajain liitto ry, information om guldvaskning