Överensstämmelse hos torr- och våtdräkter

Torrdräkter som skyddar användare som hamnat i vatten mot det kalla vattnet så att man kan rädda sig ska uppfylla kraven i lagstiftningen om personlig utrustning. Torrdräkter som tillverkats av vattentäta material som t.ex. Goretex används i synnerhet av paddlare, seglare och långfärdsskridskoåkare. En användare som hamnati vattnet hålls torr och varm en längre tid tack vare torrdräkten.  Då funktionsförmågan bevaras längre underlättas räddningen ur vattnet.

Vid utövning av idrott på vatten, som t.ex. vindsurfing, paddelsurfing (SUP), simning och vattenskidåkning använder man våtdräkter Som skyddar användaren mot kallt vatten och kall luft. Våtdräkter ska uppfylla de krav som ställts på personlig skyddsutrustning.

Torr- och våtdräkter är personlig skydsutrustning i riskkategori II. Information om krav på personlig skyddsutrustning finns på sidan Krav på personlig skyddsutrustning.

Europeisk syn på torr- och våtdräkter

Klassificeringen av torrdräkter har diskuterats vid möten av EU-kommissionen och medlemsländernas övervakningsmyndigheter sedan 2011. Arbetsgruppen för tillämpningsfrågor av EU-direktivet om personlig skyddsutrustning (PPE Working Group) har år 2012 ansett att torrdräkter som skyddar mot kallt vatten är personlig skyddsutrustning av kategori II. Detta bekräftades vid arbetsgruppens möte 18.11.2015 enligt kommissionens förslag.

Den ovannämnda arbetsgruppen har 2013 ansett att våtdräkter som används i idrottsgrenar som utövas på vatten och skyddar användaren mot köld är personlig skyddsutrustning av kategori II. Detta bekräftades vid arbetsgruppens möte 25.4.2013.

Godkända protokoll från arbetsgruppens möten, Minutes of the PPE Working Group meetings.

Ytterligare information om tillämpningen av förordningen om personlig skyddsutrustning och klassificeringen av utrustningen finns i tillämpningsguiden för förordningen om personlig skyddsutrustning, PPE Guidelines. Guiden har upprättats av Eu-kommissionen tillsammans med de myndigheter som ansvarar för personlig skyddsutrustning och intressentgrupper i medlemsländerna.

Produkter som inte är personlig skyddsutrustning

Produkter som har planerats och tillverkats för privatbruk för att skydda mot väderleksförhållanden som inte är av extrem art, betraktas inte som personlig skyddsutrustning. Sådana produkter är t.ex. huvudbonader, säsongskläder och skor. Dräkter som är avsedda för att skydda t.ex. paddlare mot regn betraktas inte heller som personlig skyddsutrustning, om de inte marknadsförs som dräkter som skyddar mot köld om man i misstag hamnar i vattnet. 

På marknaden finns dräkter som är avsedda för konsumentbruk som marknadsförs som torrdräkter men inte uppfyller de krav som ställts på personlig skyddsutrustning. Produkter som inte uppfyller de krav som ställts på personlig skyddsutrustning får inte marknadsföras för konsumenterna på ett sätt som kan ge en felaktig bild av att det är fråga om personlig skyddsutrustning. För att undvika att ge en felaktig uppfattning får torrdräkter som inte ska betraktas som personlig skyddsutrustning inte marknadsföras som torrdräkter och påståenden om deras skyddande egenskaper ska inte framföras.