Reflekterande produkter och marknadsföring av dem

Om produkten med sin synlighet är avsedd för att påvisa att användaren är närvarande eller produkten marknadsförs så att man av marknadsföringen kan få denna uppfattning, är produkten en personlig skyddsutrustning och omfattas av de lagstadgade kraven för personlig skyddsutrustning.

Friluftskläder förses ofta med reflekterande material. T.ex. mössor och jackor har marknadsförts så att konsumenten kan få uppfattningen att det reflekterande materialet i kläderna ersätter ett adekvat reflex eller en reflexväst, t.ex.:

  • "det reflekterande trycket på jackan utökar säkerheten i mörker"
  • "friluftskläderna är försedda med reflekterande band för utökad synlighet"
  • "det reflekterande mönstret fungerar som en reflex i mörker"
  • "reflexmössa".

Reflekterande produkter som inte är personlig skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning har planerats och producerats för att användas eller bäras av en person för att skydda för en eller flera risker beträffande personens hälsa eller säkerhet. Information om krav på personlig skyddsutrustning finns på sidan Krav på personlig skyddsutrustning.

Kläder som är avsedda för privat bruk, såsom huvudbonader, säsongskläder och skor med reflekterande eller fluorescerande delar som prydnad, anses inte utgöra personlig skyddsutrustning. Inte heller hantverksprodukter som är avsedda för prydnadsbruk och som inte påstås skydda eller öka personens synlighet i mörker, anses vara personlig skyddsutrustning.

Marknadsföring av reflekterande produkter

Kläder och utrustning avsedda för att utöka användarens synlighet, t.ex. reflexvästar och reflexer för fotgängare, utgör personlig skyddsutrustning. 

Produkten ska  uppfylla lagstiftningens krav för personlig skyddsutrustning, om

  • produkten saluförs som ett reflekterande klädesplagg eller redskap eller
  • produkten marknadsförs för att användas som personlig skyddsutrustning eller
  • av de uppgifter som lämnats om produkten kan man få uppfattningen att produkten kan användas som ett reflex.

Marknadsföringsmaterial får inte innehålla motstridiga uppgifter om produktens användningsändamål.

Reflekterande produkter som inte uppfyller de krav som ställts på personlig skyddsutrustning får inte marknadsföras för konsumenterna på ett sätt som kan ge en felaktig bild av att det är fråga om personlig skyddsutrustning. Ett klädesplagg som försetts med reflekterande material kan öka personens synlighet, men när en fotgängare rör sig i trafiken under den mörka tiden ska han eller hon dessutom använda en ändamålsenlig CE-märkt reflex eller en reflexväst som uppfyller kraven på personlig skyddsutrustning.

Klädesplagg som dekorerats med reflekterande element får inte marknadsföras med felaktiga påståenden om plaggets skyddande egenskaper, t.ex. ”det reflekterande mönstret i produkten fungerar som ett reflex”, ”produkten utökar synligheten” eller ”produkten utökar säkerheten i mörker”. Man får inte heller på något annat sätt antyda att produkten skulle kunna användas som personlig skyddsutrustning.

Om man i marknadsföringen anger att det reflekterande material som använts i produkten has testats av en testanläggning, kan man få uppfattningen att produkten utökar användarens synlighet i mörker. Då ska man i produktuppgifterna tydligt meddela att produkten inte utgör personlig skyddsutrustning och att konsumenten dessutom ska använda ett ändamålsenligt reflex eller reflexväst.