Andra stämplar och märkningar

En ädelmetallprodukt kan också ha andra stämplar så länge de inte liknar de obligatoriska eller frivilliga stämplarna så mycket att de kan vara vilseledande. Konsumenten ska inte få en felaktig uppfattning om produkterna utifrån dem. Ädelmetallprodukter får också ha stämplar som används i andra länder, om de inte är vilseledande för konsumenterna.

Utländska namnstämplar

Det är tillåtet att till Finland importera produkter som redan har en namnstämpel som registrerats i någon annan stat. Namnstämpeln får dock inte vara vilseledande för konsumenter i Finland, och du kan bli tvungen att ta bort den ursprungliga namnstämpeln från en produkt till exempel om stämpeln redan är i användning i Finland. Innan du börjar saluföra produkterna ska de ha de stämplar som är obligatoriska i Finland, dvs. en finhaltstämpel och en namnstämpel som registrerats hos Tukes eller en kontrollstämpel. Du kan be att ädelmetallprodukten stämplas med kontrollstämpel redan i avgångslandet. Då behövs inte en namnstämpel som Tukes godkänt och då är inte heller den ursprungliga namnstämpeln vilseledande. Även produkter som är stämplade med CMM-stämpel kan säljas direkt i Finland.

Användningen av stämplar på andra produkter

Andra än ädelmetallprodukter får inte ha stämplar som hör till ädelmetallprodukter och inte ens stämplar som liknar dessa så mycket att de kan vara vilseledande. Det finns ett undantag till den här regeln: namnstämpeln som används på ädelmetallprodukter. Namnstämpel kan användas till exempel på bronssmycken, tennprodukter och plastpåsar. Namnstämpel får dock inte användas på produkter som man skulle kunna tro är ädelmetallprodukter till exempel utifrån deras färg.

Observera detta

För närvarande finns det inget kontrollorgan för ädelmetallprodukter i Finland, det vill säga det är inte möjligt att få en kontroll- eller CCM-stämpel i Finland.

Det tidigare kontrollorganet Eurofins Labtium Oy upphörde med kontrollstämpling av ädelmetallprodukter i slutet av januari 2021.

Arbets- och näringsministeriet har utarbetat en rapport, läs rapporten (på finska).