Kemikalier i smycken och klockor

Smycken och accessoarer får inte innehålla för höga halter av farliga kemikalier eller för höga halter av farliga kemikalier får inte avges från dem. Smycken och accessoarer är till exempel

 • piercingsmycken
 • ringar
 • hals- och armband
 • örhängen
 • hårspännen
 • metalldelar i armbandsur.

Tillverkare, importörer och distributörer av klockor och smycken ska säkerställa att klockorna och smyckena inte innehåller förbjudna eller begränsade ämnen eller att sådana ämnen inte avges från dem över de tillåtna gränsvärdena.

Kemikalier med begränsade halter och utsläpp

 • nickel
 • kadmium
 • bly
 • krom(VI).

Kemikalierna begränsas eftersom

 • nickel kan orsaka kontaktallergi,
 • bly- och blyföreningar är giftiga,
 • kadmium kan framkalla cancer,
 • bly och kadmium är också skadliga för miljön.

Tukes övervakar de kemikalier som smycken och klockor innehåller. Ansvaret för att begränsningarna iakttas hör till dem som släpper ut produkterna på marknaden, tillverkarna, importörerna och alla som ingår i leveranskedjan, även affärer som bedriver detaljhandel.

Nickel i smycken

Nickel är en vanlig orsak till kontaktallergi. Nickelallergin försvinner inte. Därför har krav ställts på mängden nickel som avges från smycken. Nickel får alltså användas i tillverkning av smycken, men nickel får inte avges från färdiga smycken.

Den mängd nickel som avges från smycken avsedda för piercade öron och andra piercade delar av människokroppen bör vara mindre än 0,2 µg/cm2/vecka. 

Mängden nickel som avges från delar i föremål avsedda för direkt och långvarig kontakt med huden som är i kontakt med huden får högst uppgå till 0,5 µg/cm2/vecka. Begränsningen gäller även föremål med nickelfri beläggning. Mängden nickel som avges får inte överskrida gränsvärdet under en vanlig brukstid för föremålet, minst två år. Begränsningen gäller bland annat örhängen, halsband, armband, kedjor, ankelsmycken, ringar, jeansknappar, spännen, nitar, dragkedjor, metallmärken i kläder, reservoarpennor, glasögonbågar och mobiltelefoner.

Med långvarig kontakt avses kontakt med hud som varar

 • minst 10 minuter tre eller flera gånger under två veckor, eller
 • minst 30 minuter en eller flera gånger under två veckor.

Som testningsmetoder används standarder som utfärdats av europeiska standardiseringskommittén (CEN) och till vilka det finns hänvisningar i Europeiska unionens officiella tidning. Testningslaboratorier för utförandet av tester hittar du till exempel på FINAS webbplats.

Kadmium i smycken

Kadmium är en cancerframkallande tungmetall. Kadmium lagras i kroppen, och halveringstiden är mycket lång, varför mängden kadmium i kroppen ökar  när man åldras.

Kadmium kan förekomma i smycken till exempel på grund av orenheter i råvaror, återvinningsmaterial eller lödmetall.

Kadmiumhalten i smycken och metalldelar i dem, metalldelar i accessoarer och plastmaterial ska underskrida 0,01 viktprocent. Begränsningen gäller bland annat armband, halsband, ringar, piercingsmycken, armbandsur, broscher, bijouterier, håraccessoarer och manschettknappar samt metallpärlor och andra metalldelar för smyckestillverkning.

Begränsningen gäller även hårdlod som används vid temperaturer över 450 grader. 

Kadmium förbjöds i smycken 2011. Återförsäljare kan ännu sälja sådana smycken som har släppts ut på marknaden före begränsningen.  Försäljare av smycken ska kunna uppvisa dokument om datumet då smycket skaffats om tillsynsmyndigheten (Tukes) ber om det.

Kadmiumbegränsningen gäller inte så kallade antiksmycken som har släppts ut på marknaden före 10.12.1961.

Bly i smycken

Bly- och blyföreningar är giftiga, och de begränsas av hälso- och miljöskyddsskäl.

Bly kan förekomma i smycken till exempel på grund av metalliskt bly som tillagts med avsikt, orenheter i råvaror, återvinningsmaterial eller tillsatsämnen i legeringar.

Blyhalten i smycken ska underskrida 0,05 viktprocent.

Blybegränsningen gäller alla smycken, deras tillverkningsmaterial och individuella delar bland annat armband, halsband, ringar, piercingsmycken, smyckekopior, håraccessoarer, armbandsur, broscher och manschettknappar. 

Begränsningen gäller inte följande:

 • smycken som släppts ut på marknaden (importerats, sålts eller överlåtits vederlagsfritt) för första gången före 9.10.2013. Försäljare av smycken ska kunna uppvisa dokument om datumet då smycket skaffats om tillsynsmyndigheten (Tukes) begär om dessa.
 • antiksmycken, antiksmycken som tillverkats före 10.12.1961
 • kristallglas
 • delar inne i armbands- och fickur
 • ädelstenar och prydnadsstenar, om de inte behandlats med bly eller blyföreningar
 • emalj i smycken.
   

Krom (VI) i smycken

Krom(VI)-föreningar kan orsaka allergi även i små halter.

Halter av krom (VI)-föreningar i läderprodukter eller produkter med läderdelar begränsades i EU 2015. Sedan dess får krom(IV)-föreningar i produkterna inte överskrida 3 mg/kg, det vill säga 0,0003 viktprocent.

Mer information om begränsningen i meddelandet meddelandet Kromföreningar begränsas i läderprodukter (på finska)

Att beakta vid försäljningen av smycken och klockor

Distributören, tillverkaren och importören ansvarar för att produkten inte innehåller farliga kemikalier.

När du skaffar smycken och klockor för försäljning, ta reda på vilka råvaror och kemikalier produkterna innehåller.

Kunden har rätt att fråga försäljaren om produkten innehåller vissa ämnen som inger stora betänkligheter.

Försäljaren ska svara på kundens förfrågan inom 45 dagar.

Lagstiftning

REACH-förordningen (EG) Nr 1907/2006 bilaga XVII

Bilaga XVII post 23: kadmium
Bilaga XVII post 27: nickel
Bilaga XVII post 63: bly och blyföreningar

Standarder

EN 1811:2011+A1:2015 Referensprovningsmetod för kontroll av frisättning av nickel från alla inlägg som efter håltagning placeras i delar av människokroppen och i artiklar avsedda att komma i direkt och långvarig kontakt med huden
EN 12472:2005+A1:2009 Metod som simulerar nötning och korrosion inför analys av frisättning av nickel från ytbelagda produkter
EN 16128:2011 Referensprovningsmetod för kontroll av frisättning av nickel i de delar av glasögonbågar och solglasögon avsedda att komma i direkt och långvarig kontakt med huden