Så här ansöker du om en ortsstämpel

En kommun kan ansöka om rätt att använda en eller flera ortsstämplar med en fritt formulerad skriftlig ansökan. En privatperson eller ett företag kan inte ansöka om en ortsstämpel. Kommunen beslutar vilka företag som får använda stämpeln.

När du ansöker om ortsstämpel, ta hänsyn till följande;

  • Ansökan görs av kommunen.
  • Ortsstämpeln har formen av en sköld.
  • Det får inte finnas små detaljer på stämpeln eftersom ortsstämpeln används på ädelmetallprodukter.
  • Det är viktigt att ortsstämpeln på ädelmetallprodukten kan identifieras. Det ska vara möjligt att läsa den till exempel från tappen på ett örhänge med hjälp av en lupp.

Ansökan ska innehålla åtminstone följande uppgifter:

  • kommunens namn och adress
  • FO-nummer
  • kontaktperson
  • datum och underskrift.

Som bilaga ska medfölja:

  • ett handelsregisterutdrag (eller motsvarande av vilken framgår att personen som undertecknat ansökan har rätt att sköta ärendet i kommunens namn)
  • en ritning av den stämpel som ansöks.

När ritningen av ortsstämpeln har godkänts på Tukes ber vi att få stämpeln slagen på en stämpelplatta. Vi skickar mer ingående anvisningar om detta till kommunen.

Så här ansöker du om en ortsstämpel

Kommunen skickar en fritt formulerad ansökan till Tukes

Tukes behandlar ansökan och tar kontakt med kommunen

Kommunen skickar ortsstämpeln till Tukes slagen på en stämpelplatta

Tukes för ortsstämpeln till namnstämpelregistret

Kommunen beslutar vilka företag som får använda stämpeln.